Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • STARÁ CESTA, III

    Vpravo od J hrany stěnou na vrchol.

  • JIŽNÍ HRANA, III

    Stěnou na J hranu, u převísku postavením na vrchol. Steffen Weber, R. Ringel, 22. 6. 1980