Lokace: Mapy.cz

Trojjedina vez02
Trojjedina vez01
Trojjedina

Cesty na této skále

 • JIŽNÍ HRANA, I

  Stěnou přes šlapky vlevo od J hrany na vrchol.

 • FRAGMENT, IXa

  V pravé části JZ stěny, stěnou a převisem k hodinám a přes převis (BH) rajbuňkem na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 13.4.2022

 • JIHOZÁPADNÍ CESTA, II

  Středem JZ stěny přes šlapky a komínkem na pilíř a na vrchol.

 • ZÁHYB, V

  Nástup 2m vlevo od „Jihozápadní cesty" zářezem a stěnou na pilíř a na vrchol.

 • ZÁPADNÍ SPÁRA, III

  V levé části JZ stěny krátce komínem a šikmo vlevo ubíhající spárou a stěnkou na vrchol.

 • KRÁSNÁ STĚNA, VI

  Od Z hrany sokolem ke kruhu. Stěnou šikmo vpravo přes polici na balkon a „Starou cestou“ na vrchol.

 • SEVEROZÁPADNÍ HRANA, V

  Vpravo od převislé SZ hrany, stěnou do zářezu a dále stěnou na balkon „Staré cesty“ a na vrchol.

 • STARÁ CESTA, III

  Od SV komínem na velký balkón a krátce stupňovitou stěnou na vrchol.

 • VARIANTA, IV

  Od konce komína stěnou vlevo přes malý balkón na vrchol.

 • HOPSA - HEJSA, VIIIa

  Převislou stěnou mezi „Starou cestou" a „Křesťanskou cestou" přímo na vrchol. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 19.4.2003

 • KŘESŤANSKÁ CESTA, V

  Z náhorní strany u věže Oltář stěnou na blok, přepad z postavení, výše stěnou na vrchol. Volker Müller, Hasso Gantze, 2.5.1996