Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • JIŽNÍ HRANA, I

    Stěnou přes šlapky vlevo od J hrany na vrchol.

  • FRAGMENT, IXa

    V pravé části JZ stěny, stěnou a převisem k hodinám a přes převis (BH) rajbuňkem na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 13.4.2022

  • JIHOZÁPADNÍ CESTA, II

    Středem JZ stěny přes šlapky a komínkem na pilíř a na vrchol.

  • ZÁHYB, V

    Nástup 2m vlevo od „Jihozápadní cesty" zářezem a stěnou na pilíř a na vrchol.

  • ZÁPADNÍ SPÁRA, III

    V levé části JZ stěny krátce komínem a šikmo vlevo ubíhající spárou a stěnkou na vrchol.

  • KRÁSNÁ STĚNA, VI

    Od Z hrany sokolem ke kruhu. Stěnou šikmo vpravo přes polici na balkon a „Starou cestou“ na vrchol.

  • SEVEROZÁPADNÍ HRANA, V

    Vpravo od převislé SZ hrany, stěnou do zářezu a dále stěnou na balkon „Staré cesty“ a na vrchol.

  • STARÁ CESTA, III

    Od SV komínem na velký balkón a krátce stupňovitou stěnou na vrchol.

  • VARIANTA, IV

    Od konce komína stěnou vlevo přes malý balkón na vrchol.

  • HOPSA - HEJSA, VIIIa

    Převislou stěnou mezi „Starou cestou" a „Křesťanskou cestou" přímo na vrchol. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 19.4.2003

  • KŘESŤANSKÁ CESTA, V

    Z náhorní strany u věže Oltář stěnou na blok, přepad z postavení, výše stěnou na vrchol. Volker Müller, Hasso Gantze, 2.5.1996