Lokace: Mapy.cz

IMG 20210815 160713
Pachole scaled

Cesty na této skále

 • JIŽNÍ KOMÍN, III

  Komínem od J na vrchol. Zdeněk Hubka, Karel Luxík, 13.11.1976

 • PRAVÁ JIŽNÍ CESTA, IV

  V J stěně žlabem doleva a ubíhající spárou na vrchol. Milan. Sadi, 13.11.1976

 • SEVERNÍ CESTA, III

  Koutem ve středu S stěny na lávku, doleva na hranu a tou na SV předvrchol. „Severovýchodní cestou“ na vrchol. Zdeněk Kropáček, Jaroslav Přibyl, Monika Kropáčková, 13.6.1976

 • SEVEROVÝCHODNÍ CESTA, III

  Od SV koutem a komínem na V předvrchol a stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Monika Kropáčková, 8.11.1976

 • STARÁ CESTA, II

  Komínem na Z pilíř, překrok na předvrchol a (stavěním) na vrchol. Dáša Kropáčková, M. Hujer, K. Zettl, Zdeněk Kropáček, 11.8.1974

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, III

  Vlevo od „Staré cesty“ hranou na předvrchol a dále „Starou cestou“ bez stavění na vrchol. Petr Laštovička, Helmut Weigel, Heinz Weigel, 18.4.1976

 • ZÁPADNÍ SPÁRA, IV

  Vpravo od „Staré cesty“ širokou spárou na předvrchol. „Starou cestou“ na vrchol. Jaroslav Houser, Jiří Šlégl, 24.4.1977