Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • STARÁ CESTA, I

    Vpravo v náhorní stěně stěnou, výše žlabem vlevo na vrchol.

  • JIHOZÁPADNÍ HRANA, III

    Levou JZ hranou na vrchol. Zdeněk Nedvěd, 26.5.1986

  • ZÁPADNÍ STĚNA, II

    Středem Z stěny stěnou, výše šikmo vlevo na vrchol.