Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • PODZIMNÍ CESTA, IV

    Středem údolní J stěny přímo n. v. (slaňovací BH ). Petr Frost, David Korejtko, 10.10.2016

  • NÁHORNÍ CESTA, I

    Z náhorni S strany po schodech přímo n. v. Místní kluci a holky od nepaměti