Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • NÁHORNÍ CESTA, IV

  Spárou v masívu do komína a rozporem mezi masivem a věží ke kruhu. (Stavěním) do žlábku a jím na vrchol. Dietmar Heinicke, Dieter Lehmann, Falk Heinicke, 2.5.1975

 • SEVEROZÁPADNÍ CESTA, IV

  Od nástupu „Staré cesty“ spárou na plošinu a „Starou cestou“ n. v.

 • STARÁ CESTA, IV

  Od severozápadu přes převis a vpravo za hranu do jižní stěny. Stěnou a spárkou na plošinu a stěnou na vrchol, 1945

 • ZUBATÁ, VIIa

  Vlevo od „Staré cesty“ spárou a doleva ke kruhu. Postavením a spárou na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 4.11.1984