Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • OSTEOPORÓZA, VIIc

    V pravé části údolní stěny přes kruh do koutku, jím k díře a spárou na vrchol. Jürgen Höfer, C. Otremba, 8.11.2003

  • STARÁ CESTA, IV

    JZ hranou přímo přes kruh na vrchol. Helmut Paul, A. Paul, 18.5.1974

  • STÍNOVÁ STĚNA, VIIa

    J stěnou k převisu a vpravo ke hraně (kruh). Výše vlevo stěnou na vrchol. Helmut Paul, Dieter Fahr, 15.10.1977