Lokace: Mapy.cz

Popovicky kamen01

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  Od náhorní hrany po lávce vlevo dlouhý traverz na balkón v údolní stěně. Stěnou na vrchol.

 • NA DRUHÝ POKUS, V

  Vpravo v JV stěně vhloubením a stěnou přímo na vrchol. Vladislav Nehasil, 13.5.2010

 • ÚDOLNÍ CESTA, V

  Údolní stěnou (hodiny), výše „Starou cestou“ na vrchol. Vladislav Nehasil, Jan Paul, 16.5.2010

 • NOVÁ CESTA, IV

  Ve středu SV stěny vprav po lávce na balkón, výšvihem na druhý balkón a „Starou cestou“ na vrchol. Vladislav Nehasil, 2006

 • S NEJVYŠŠÍ OPATRNOSTÍ, VI

  Ve středu SZ stěny přímo (smyčky) na vrchol (borovice)Vladislav Nehasil, Jan Paul, 16.5.2010

 • NÁHORNÍ CESTA, III

  Od náhorní (V) hrany stěnou šikmo vpravo do vhloubení a jím na vrchol. Vladislav Nehasil, 2006

 • PŘÍMÁ VARIANTA, V

  Vlevo v SZ stěně podél přerušené spáry, výše jak „Náhorní cesta" na vrchol. Jan Paul, Vladislav Nehasil, 16.5.2010

 • BEZVA FINTA, VIIc

  Převislou náhorní hranou přímo na vrchol. Jan Paul, Vladislav Nehasil, 20.7.2010

 • ZÁBLESK SLUNCE, VIIa

  Stěnou pod slaněním na vrchol. Jan Paul, Vladislav Nehasil, 16.5.2010