Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • ČERNÁ JÍZDA, VIIb

  Spárou v Z stěně šikmo doleva za hranu ke kruhu. Stěnou k výklenku (hodiny) a vpravo na vrchol. Karel Bělina, Jan Hofman, 21.9.1974

 • ČERNÁ JÍZDA - POLICEJNÍ VARIANTA, VIIc

  Vpravo v údolní stěně přímo přes kruh ke kruhu cesty „Černá jízda“ a tou na vrchol. Václav Sojka, 24.5.1987

 • HORKÁ CESTA, VI

  Komínem mezi věží a Brtnickou stěnou ke kruhu. Postavením a stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, Egon Merke, 16.8.1979

 • MOKRÝ KOUT, V

  Od V spárou mezi věží a masívem přes převis, koutovou spárou, výše komínem a „Starou cestou“ na vrchol. M. Sadi, Karel Luxík, 11.11.1976

 • MUČEDNICKÁ CESTA, V

  V náhorní stěně spárou a vlevo stěnou na vrchol. Karel Bělina, Jindřich Rejmond, 13.7.1972

 • POSLEDNÍ ÚDOLÍ, , VIIIb

  Středem údolní stěny přes 2 BH a kruh na vrchol. Václav Sojka, Zdeněk Patzelt, 22.8.1992

 • ROZMARÝN, VIIc

  V údolní stěně spárou přes převis, dvojspárou a vlevo na hranu. Tou přes převis (kruh) na vrchol. Jan Marhan, Václav Sojka, 28.7.1986

 • SAMOTÁŘSKÁ CESTA, VI

  V náhorní straně komínem mezi věží a masívem, překrok, žlabem a středem stěny na vrchol. Karel Bělina, 16.7.1972

 • SKOK, 2

  Z masívu sestup na plošinu a skok na vrchol. Eberhard Arndt, Dietmar Heinicke, 8.8.1974

 • STARÁ CESTA, V

  Z masívu sestup, přepad a stěnou na vrchol. Helmut Weigel, Karel Hladík, Heinz Weigel, 13.9.1970

 • SVATODUŠNÍ CESTA, V

  Z Brtnické stěny sestup a přepad z postavení do stěny. Tou na vrchol. Manfred Kühn, Gerda Jacob, P. Jacob, 18.5.1986