Lokace: Mapy.cz

BORŮVČÍ KÁMEN
BORŮVČÍ KÁMEN
BORŮVČÍ KÁMEN topo

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, III

  JZ stěnou a žlabem na vrchol. Otto Jüngling, 10.4.1909

 • ZÁPADNÍ CESTA, III

  Vlevo od Z hrany úpatí věže stěnou šikmo doleva a žlábkem na 1. balkón (bříza). Komínem na 2. balkón a „Starou cestou“ na vrchol. Zdeněk Kropáček, 19.4.1987

 • DEŠTIVÁ HRANA, IV

  Z hranou přes převis na plošinu a dále na vrchol. Viktor Hündl, J. Poláček s druhy, 29.8.1964

 • BRUSNICE, RP VI

  Z police středem údolní stěny přes BH přímo n. v. Pavel Henke x Martin Strnad, Pavel Bechyně, 10.9.2023

 • SEVEROVÝCHODNÍ HRANA, III

  SV hranou, výše poněkud doprava na vrchol. Martin Hofmann, W. Rülke, 10.4.1921

 • NÁHORNÍ CESTA, V

  Náhorní hranou k hodinám, traverz vlevo celou stěnou a spárou při hraně na vrchol. Tomáš Hála, V. Matěcha, 11.5.1959

 • NÁHORNÍ CESTA - VARIANTA, VI

  Ze začátku traverzu přímo na vrchol. Jaroslav Heřmánek, Z. Kropáček, 9.8.1961

 • SPECIALITA PRO LÁĎU SEIDLA, VIIa

  Asi 5 m vlevo od „Náhorní cesty“ stěnou přímo do spáry a tou na vrchol. Tomáš Pavlík, P. Šatánek