Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • PAŠERÁCKÁ SPÁRA, VIIa

  Uprostřed Z stěny spárou (kruh), výše komínem na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, Jiří Havlák, 1.7.1972

 • PRESSFOTO, VIIc

  Vpravo od „Pašerácké spáry“ koutovou spárou a stěnou na polici. Traverz doprava a stěnou ke kruhu. Prstovou spárou a stěnou na polici. Spárou přes převis, stěnou šikmo vpravo a komínem na vrchol. Jaroslav Houser, Vladimír Horák, 1.6.1985

 • LUNOVIS, IXa

  V JZ stěně mezi cestami „Pressfoto“ a „Pašerácká spára“ trhlinou na konec k 1. BH. Nad ním traverz 2 m doprava a vzhůru ke 2. BH. Stěnou dále přes 5 BH až k 8. BH. Od něj mírně vlevo vzhůru a několik metrů při hraně komína, nakonec vpravo na temeno ke slaňovacímu BH. Robert Hes x Jiří Chocholoušek, Ondřej Tůma, 30.9.2018

 • NÁVRATY, IXa

  Z pilířku vlevo od „Pašerácké spáry“ stěnou přes 6 kruhů na temeno (dobírací kruh). Jiří Šrůtek a Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, 17. 9. 2014

 • VARIANTA CESTY PRESSFOTO - KRIZOVÝ MANAGEMENT, VIIc

  Od kruhu cesty „Pressfoto“ traverz v římse 3 metry doprava do trhliny a tou vzhůru, výše přes římsy na polici. Jako cesta „Pressfoto“ spárou přes převis a komínem na temeno ke knížce. Jiří Chocholoušek, Karel Kejla, Alice Chocholoušková. 25. 7. 2020

 • CESTA PS-VB, IV

  Od S ze strže, asi 10 m vlevo od SZ hrany, do krátké koutové spáry a tou na balkon na hraně. Traverz vpravo do komína v údolní stěně a tím na balkon (dobírání). Komínem dále na vrchol.
  Miroslav Michlík x Petr Laštovička, 14. 4. 1987