Lokace: Mapy.cz

Havrani kamen02

Cesty na této skále

 • NORMÁLNÍ CESTA, I

  Ze strže traverz do náhorního komína, překrok a šikmo vpravo na vrchol.

 • JIŽNÍ KOMÍN, III

  Od paty J stěny širokým komínem do strže a vlevo komínem na vrchol. Petr Laštovička st., 22.7.1997

 • VNĚJŠÍ JIŽNÍ KOMÍN, V

  Od nástupu „Jížního komínu" rozpěrným komínem venku přímo přes K na balkon cesty „Hujin Munin" a tou na vrchol. Jörg Neschieda, Mario Witte, 17.12.2011

 • HUJIN A MUNIN, VIII

  3m vlevo od pravé údolní hrany úzkou trhlinou přes K pod pilíř, stěnou vpravo na polici v koutě, spárou a koutem na vrchol. Jörg Neschieda x Mario Witte, 30.10.2011

 • SMYČKOVÝ ZLODĚJI ZA MŘÍŽE!, VIIIb

  Jako „Hujin Munin" přes Kruh a vlevo přes převis ke 2. K, stěnou přes 3. K na balkon cesty „Hujin Munin" a tou na vrchol. Mario Witte x Jörg Neschieda, 3.3.2011

 • PAKISTÁNSKÝ PLNOKREVNÍK YANKEE, VIIIb

  Vpravo od nástupu „Nové údolní cesty" trhlinou k 1. K, přes převis ke 2. K, spárou na balkon a cestou „Hujin Munin" na vrchol. Mario Witte x Jörg Neschieda, 3.12.2011

 • NOVÁ ÚDOLNÍ, VIIb

  1, 5m vpravo od nástupu „Údolní cesty" trhlinou na balkon, dále „Údolní cestou" pod převis, spárou přes převis (K) do spáry „Údolní cesty". Mario Witte a Jörg Neschieda, 15.10.2011

 • MISTR ČERNÉ SUKNĚ, VIIc

  Jako „Údolní cesta" na balkon, vlevo spárou přes převis (K) a vlevo stěnou na vrchol. Jörg Neschieda x Mario Witte, 29.10.2011

 • ÚDOLNÍ CESTA, V

  Vlevo v J stěně, od balvanu, spárou do kouta pod převisy. Jeho pravou hranou a stěnou nad převis a spárou na vrchol. Petr Laštovička st., Zdeněk Melichar, 16.8.1997

 • PROSINCOVÁ NÁLADA, VIIb

  Jako „Údolní cesta" na první balkon, vlevo spárou v pilíři (K) až na pilíř, vlevo spárou k díře a vpravo stěnou přes 2. K na vrchol. Jörg Neschieda x Mario Witte, 10.12.2011

 • HORSKÁ CESTA, I

  Vpravo od masivu spárou 3m sestup a odtud přepadem na Z hranu, tou na vrchol. Jörg Neschieda, 13.11.2011

 • ZÁPADNÍ SPÁRA, IV

  Od Z dvojspárou pod převis, zprava nad něj, pak komínem a hranou na vrchol. Petr Laštovička st., Zdeněk Melichar, 16.8.1997

 • HAVRANÍ SKOK, 2

  Z masivu přeskokem na levou (vyšší) vrcholovou hlavu. Jörg Neschieda, Mario Witte, 22.10.2011

 • PŘESKOK, 1

  Z masivu přeskokem na pravou (nižší) vrcholovou hlavu.