Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, IV

  Vpravo v náhorní stěně mírným převisem na šikmou plošinu a spárkou na vrchol. Před r. 1927

 • VARIANTA, IV

  Vpravo od nástupu hranou na šikmou plošinu. Milan Holub, 30.5.19623

 • NÁHORNÍ CESTA, VI

  4m vlevo od nástupu „Staré cesty" převislou stěnkou, pak vpravo do spáry a tou na vrchol.

 • KOTELNÍ KOVÁŘ, VII

  Vlevo od „Náhorní cesty" stěnou přes kruh n. v. Mario Witte, Jörg Nescheida, 11.9.2011

 • VÝCHODNÍ CESTA, IV

  Vlevo ve V stěně spárou na balkón. Další spárou, pak stěnou na vrchol. Kurt Schöne, Erich Berger, 27.5.1928

 • JIHOVÝCHODNÍ CESTA, V

  „Východní cestou" na balkón, traverz vlevo na J hranu a tou na vrchol. Karel Krombholz, Radomír Kotala, Břetislav Mašek, 14.9.1952

 • TANEC SVATÉHO VÍTA, VII

  Z balvanu pod JV hranou stěnou šikmo doleva a oblou JZ hranou pod převis. Převislou hranou n. v. Jiří Šlégl, 17.10.1973

 • ÚDOLNÍ KOUT, IV

  V údolní stěně zprava na balkón. Koutem, výše stěnou n. v. Erhard Rosenmaier, W. Klement, J. Benesch, H. Sommer, 18.7.1943

 • ÚDOLNÍ CESTA, VI

  Středem údolní stěny na balkón ke K a středem stěny n. v. Karl Anselm, E. Ritschel, Erhard Rosenmaier, W. Klement, H. Watzke, 18.7.1943

 • LEVÁ ÚDOLNÍ CESTA, VIIb

  „Údolní cestou" ke K, traverz vlevo a v blízkosti hrany na vrchol. Rudolf Zabilka, Karel Luxík, 23.4.1964

 • FRANTIŠKOVSKÝ ODKAZ, VIIc

  S stěnou přes K a BH, výše hranou na balkón. Libovolně na vrchol. Miroslav Kuchař, P. Končel, J. Končel, 2.7.2003

 • VESELÍ KOUT, VI

  Od S převislým koutem, výše stěnou na vrchol. Karel Krombholz, 13.8.1962