Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • PRVNÍ CESTA, III

  JZ hranou přímo na vrchol. Zdeněk Kropáček, Magda Benešová, Dáša Kropáčková, 11.6.1989

 • DRUHÁ CESTA, II

  Levým komínem v náhorní stěně na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková,11.6.1989

 • TŘETÍ CESTA, III

  Spárou vpravo od "Druhé cesty" na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 11.6.1989

 • ČTVRTÁ CESTA, II

  Ze sedla pravým komínem na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 11.6.1989

 • TISÍCERÉ DÍKY, III

  Nástup vpravo od "Čtvrté cesty" spárou na vrchol. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 12.7.1990

 • ŠESTÁ CESTA, III

  Spárou a komínem do skalního okna, průchod na údolní stranu a stěnou přímo přes balkón na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 11.6.1989

 • SEDMÁ CESTA, V

  Vpravo v J stěně zprava do zářezů, jimi pod velký převis. Přes něj spárou do sedla, na předvrchol a „Šestou cestou" na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 11.6.1989