Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • JIŽNÍ TRHLINA, VI

  Vlevo od „Staré cesty“ trhlinou na vrchol. Miroslav Michlík, 26.2.1982

 • KOTRMELÍNA, VIIIb

  Od J komínem na předskalí. Západní stěnou k 1. kruhu. Skokem do římsy. Stěnou a spárou přes 2. kruh na vrchol. Vlastimil Peroutka, M. Dařbuján, S. Frömme, 4.5.2006

 • KRÁTKÁ SPÁRA, VI

  Středem náhorní stěny převislou spárou na vrchol. Miroslav Michlík, Miroslav Pořádek, 22.2.1982

 • LEVÁ SEVERNÍ SPÁRA, IV

  Vlevo v S stěně klikatou spárou přes vklíněné bloky na plošinu a spárou na vrchol. Miroslav Michlík, Miroslav Pořádek, 22.2.1982

 • LEVÁ ÚDOLNÍ SPÁRA, VI

  Vlevo od „Údolní spáry“ spárou na vrchol. Miroslav Michlík, L. Černý, 9.3.1982

 • PŘEVISLÁ SPÁRA, VIIb

  V S stěně vpravo od „Prostřední dvojspáry“ stěnkou pod velký převis. Spárou přes převis na vrchol. Miroslav Michlík, Ladislav Černý, 9.3.1982

 • PROSTŘEDNÍ DVOJSPÁRA, V

  Uprostřed S stěny dvojspárou na plošinu a spárou na vrchol. Miroslav Michlík, Miroslav Pořádek, 22.2.1982

 • STARÁ CESTA, III

  Ze sedla doleva kolem SV hrany stěnou na římsu a podél hrany na vrchol.

 • ÚDOLNÍ SPÁRA, VI

  Uprostřed J stěny spárou přes převis. Miroslav Michlík, Miroslav Pořádek, 22.2.1982