Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • JIŽNÍ SPÁRA, VI

  Šikmou spárou v J stěně (kruh) na plošinu a „Starou cestou“ na vrchol. Helmut Paul, Dieter Fahr, Angelika Paul, Herbert Richter, 28.9.1974

 • KRÁTKÝ RUCE, VIIc

  V S stěně doleva na SV hranu a podél ní na vrchol. P. Novák, Zdeněk Petráň, 30.9.2000

 • LÁMAVÁ STĚNA, VI

  Cestou „Náhorní kout“ na balkón, traverz doprava celou S stěnou do krátké spáry. Spárou na balkón a stěnou doprava na vrchol. Zdeněk Kropáček, R. Souček, 23.5.1971

 • MALÝ TRAVERZ, IV

  Z balkónu cesty „Náhorní kout“ traverz vlevo na plošinu a „Starou cestou“ na vrchol. Zdeněk Kropáček, Monika Kropáčková, 10.8.1974

 • NÁHORNÍ KOUT, VI

  Z náhorní strany spárou na balkón a koutem na vrchol. Zdeněk Kropáček, J. Brhlík, 21.8.1965

 • STARÁ CESTA, III

  Vpravo od J hrany šikmo doleva na balkón. Žlabem šikmo doprava na plošinu a přímo na vrchol. F. Tůma, B. Myška, 1964

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, IV

  Vpravo v Z stěně dvojitou spárou a žebrem na balkón. „Starou cestou“ na vrchol. J. Richter, P. Petereit, K. Richter, 28.5.1982

 • ÚDOLNÍ CESTA, VIIa

  Při údolní hraně krátkou spárou na římsu (kruh). Stěnou na balkón, za hranu a spárkou na plošinu. Šikmou stupňovitou stěnou na vrchol. Gisbert Ludewig, Dietmar Heinicke, 9.7.1974

 • ÚDOLNÍ CESTA - VARIANTA, VIIa

  Spárou v levé údolní stěně na šikmou plošinu a „Údolní cestou“ na vrchol. J. Kropáček, Martin Kropáček, 9.8.1989