Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • JARNÍ CESTA, IV

  Od J v koutě mezi věží a masívem nejprve dvojspárou, pak úzkým komínem na balkón. Vlevo jako „Stará cesta“ na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 21.3.1981

 • PŘESKOK, 2/II

  Z masívu sestup a skok na vrchol. Heinz Kittner, 18.9.1982

 • SEVERNÍ CESTA, III

  Od S spárou na pilíř do náhorní strany, stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 21.3.1981

 • STARÁ CESTA, II

  Pravou náhorní spárou a komínem na vrchol. Heinz Weigel, 28.8.1971

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, II

  Ze sedla na šikmou plošinu v masívu. Překrok a stěnou do komína. Dietmar Heinicke, 22.7.1972

 • ÚDOLNÍ CESTA, III

  V údolní stěně komínem na pilíř a „Severní cestou" n. v. Jürgen Höfer, M. Grohmann 19.10.2005

 • PODZIMNÍ VOLNO, VIIIb

  JZ hranou (3 kruh), Šikmo vpravo (4 kruh. Spárou a komínem n. v. Jürgen Höfer, M. Grohmann, 19.10.2005