Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • DEZERT, IXb

  Úplně vlevo v údolní stěně sokolíkem a stěnou přes 2 kruhy na vrchol. Jürgen Höfer, Falk Anderssohn, Heinz May, Olaf Herzog, 24.4.1999

 • HLAVNÍ CHOD, VIIIa

  Vpravo na údolní straně stěnou přes 4 kruhy na vrchol. Jürgen Höfer, Falk Anderssohn, 23.4.1999

 • JIŽNÍ STĚNA, VIIc

  Vpravo od „Východní cesty“ stěnou přes 2 kruhy, výše spárou „Východní cesty“ na vrchol. Manfred Vogel, Gottfried Hühnchen, Jürgen Höfer, Steffan Vogel, 24.4.1999

 • NÁHORNÍ CESTA, II

  Z masivu sestoupíme a jako „Stará cesta“ na vrchol. Richard Scholz, 4.5.1975

 • POZVÁNKA, VIIIb

  Úplně vpravo na údolní straně na blok. Stěnou přes 3 kruhy na vrchol. Falk Anderssohn, Jürgen Höfer, 23.4.1999

 • PŘEDKRM, VIIIb

  Vlevo od „Východní cesty“ stěnou a žlabem přes 2 kruhy na vrchol. Jürgen Höfer, Falk Anderssohn, Steffan Vogel, Heinz May, 24.4.1999

 • SEVEROVÝCHODNÍ CESTA, II

  Z velké plošiny na V straně doprava a krátkým komínem na velký blok. Stěnou krátce doleva ke komínu. Zarostlým korytem vzhůru a jako „Turistická cesta“ na vrchol. Richard Scholz, 4.5.1975

 • STARÁ CESTA, I

  Na náhorní straně krátce komínem na vrchol. Karel Nitzschmann, 21.5.1922

 • STŘÍDRNÝ TOLAR, VIIIc

  Vpravo v J stěně z balkónu přepad a stěnou přes 2 kruhy, výše šikmo vpravo žlabem na vrchol. Jürgen Höfer, M. Grohmann, 22.4.2000

 • TURISTICKÁ CESTA, II

  Z náhorní strany vlevo mezi vrcholem a předskalím sestoupíme a komínem na vrchol. Heinz Walther, 1969

 • VÝCHODNÍ CESTA, VIIa

  Ve středu údolní stěny doprava ubíhajícím zářezem vzhůru, před koncem doprava a spárou na vrchol. Němečtí lezci, 18.4.1975

 • VÝCHODNÍ HRANA, V

  Jako „Severovýchodní cesta“ na volný blok, traverz doleva na hranu a tou přes malý převis přímo na vrchol. Richard Scholz, 13.5.1975

 • ZÁPADNÍ HRANA, V

  Z hranou přímo na vrchol. Richard Scholz, 13.5.1975

 • STŘÍBRNÁ NIT, IXb

  Mezi cestami „Pozvánka“ a „Hlavní chod“ stěnou přímo přes 4 BH na hřeben. Jiří Chocholoušek x Jan Smejkal, 2. 10. 2020

 • QUICKSILVER, IXb

  V levé, horní části J stěny, mezi cestami „Dezert“ a „Předkrm“, stěnou přes 3 K (od 3. K přímo či mírně vlevo) na vrchol (slaňovací K). Jiří Chocholoušek x Robert Hes, Jan Smejkal, Barbora Kučerová, 25. 10. 2020