Lokace: Mapy.cz

Matzseidelova stena M

Cesty na této skále

 • BÍLÁ STĚNA, VIIb

  Vpravo v JZ stěně ke kruhu, dvojitým postavením a stěnou a spárou na balkón. Jako „Převislý kout“ na vrchol. Jaroslav Houser , Karel Luxík, Josef Kozlík, Zdeněk Hubka, Miroslav Štross, 25.9.1976

 • ČERNÁ RUKA, 1/III

  Z masívu sestup žlabem a překrok na předvrchol. Skokem na vrchol. Manfred Kühn, Hasso Gantze, 12.7.1980

 • CESTA ZE STRŽE, III

  Z masívu jako „Stará cesta“ dolů do strže. Rozporem mezi masívem a předvrcholem, na předvrchol. Dále jako „Zkušební cesta“ na vrchol. Heinz Walther, 28.8.1976

 • DIVOKÁ CESTA, VIIb

  Vlevo od „Údolní hrany“ spárou k velkému výklenku. Zleva přes blok vzhůru přes lámavý převis. Traverz doprava na kazatelnu. Lámavou stěnou krátce vzhůru na polici. Asi 3m vlevo a vzhůru k velkému převisu (smyčka). Převislým žlabem na balkón. Komínem, pak vpravo žlabem a jako „Varianta Staré cesty“. Zdeněk Kropáček , Monika Kropáčková, Dáša Kropáčková, 4.10.1981

 • JIŽNÍ HRANA, III

  Ze strže vlevo na polici k J hraně. (Postavením) stěnou na vrchol. Dietmar Heinicke, Dieter Lehmann, R. Heller, 1.10.1972

 • NÁHORNÍ CESTA, IV

  Vlevo v masívu komínem dolů do strže a rozporem mezi hlavním vrcholem a masívem, výše stěnou na vrchol. Frank Kaßner, Günther Kaßner, 11.6.1977

 • OLYMPIJSKÁ STĚNA, IXb

  Vlevo od „Bílé stěny“ stěnou přes 3 kruhy, výše šikmo vlevo k 4. kruhu. Stěnou a komínem na vrchol. Jürgen Höfer, Heinz May, Steffan Vogel, Manfred Vogel, 21.7.1996

 • PŘESKOK, 2/II

  Z masívu sestup k nápadnému hrotu. Skokem na vrchol. Dietmar Heinicke, Dieter Lehmann, R. Heller,1.10.1972

 • PŘEVISLÝ KOUT, VI

  Od J převislým koutem a komínem na balkón. Vpravo od J hrany stěnou na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, 4.9.1976

 • PŘEVISLÝ KOUT - VARIANTA, IV

  Jako „Převislý kout“ několik metrů vzhůru, pak vnitřním úzkým komínem do náhoří. Jako „Stará cesta“ na vrchol. Franz Menzel, 10.9.1977

 • SEVERNÍ CESTA, 1/VI

  Jako „Severní komín“ na velkou zarostlou polici. Úzkou spárou až na konec (kruh). Traverz doprava S stěnou. Zarostlým sokolíkovým žlabem a stěnou po stupních na balkón. Vpravo komínem cesty „Zahrada Čech“ na předvrchol. Přes převis na vrchol.
  Franz Menzel, T. Lindner, 17.9.1977

 • SEVERNÍ KOMÍN, 1/III

  Ze SV strany komínem mezi věží a masívem k náhornímu sedlu. Úzkým komínem mezi S a středním předvrcholem vzhůru, jako „Zkušební cesta“ na vrchol. Zdeněk Hubka, František Vyšata, 4.9.1976

 • STARÁ CESTA, II

  Od JV sestup v masívu komínem do sedla. V sedle půjdeme J směrem ke komínu v JV stěně a tím na vrchol Roland Richter, Paul Richter, 17.7.1971

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, II

  Od komína „Staré cesty“ vpravo rozšiřujícím žlabem na vrchol. Heinz Walther, 17.9.1976

 • ÚDOLNÍ HRANA, VIIIb

  Vlevo od SZ hrany postavením, stěnou (kruh) a spárou na polici (2. kruh). Postavením spárou k převislému sokolíku (3. kruh). Tím ke hraně a šikmo vlevo ke komínu. Tím na balkón a komínem na vrchol. Manfred Vogel, Jürgen Höfer, 26.10.1996

 • ZAHRADA ČECH, 1/V

  Od nástupu „Divoké cesty“ traverz doleva za komín na zarostlý balkón. Rozšiřujícím koutem na zarostlou polici. Sokolíkem šikmo vzhůru, pak vpravo ke žlabkovitému komínu, tím na zarostlou polici a vpravo komínem na střední předvrchol. Jako „Zkušební cesta“ skokem na vrchol. Miroslav Štross, J. Zavořák, Petr Horák, 25.9.1976

 • ZÁPADNÍ HRANA, VIIIc

  Vpravo od "Bílé stěny", zprava na hranu přes 2 kruhy a vpravo ke 3 kruhu. Spárou na balkón. Stěnou a hranou na vrchol. Manfred Vogel , Steffan Vogel, Jürgen Höfer,21.7.1996

 • ZKUŠEBNÍ CESTA, 1/II

  Úplně vpravo v masívu v S směru sestup a přeskok na S předvrchol. Přes střední předvrchol na vrchol. Heinz Weigel, Dietmar Heinicke, 22.7.1972

 • NOVÝ POKUS, 1/II

  Sestup zarostlou stěnou několik metrů vlevo od komína „Staré cesty“. Přeskok na prostřední předvrchol. Přeskok na vrchol. Stephan Herklotz, 01.10.2000