Lokace: Mapy.cz

Tato skalní věž je ze slepence.

Cesty na této skále

  • JUMANJI, 3

    Nástup (J) náhorní stěnou, doprava na JV hranu a jí n. v. Jarmil Hofírek st. x Daniel Hölzl, 19.11.2018.

  • KŘOVÁCI, 3

    Středem J. náhorní stěny n. v. Daniel Hölzl x Jarmil Hofírek st., 19.11.2018,