Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, III

  Ve V stěně 3m vlevo od SV hrany koutem a spárou do sedla mezi vrcholy. J stěnou na hlavní (S) vrchol. Max Albrecht, Martin Hofmann, Paul Hofmann, Alfred Herrmann, 12.9.1921

 • JAKO NOVÁ, RP VIIb

  Východní stěnou vlevo od „Staré cesty" přes 2K do sedla mezi vrcholy a „Starou cestou" na vrchol. Mario Witte, Matthias Feldmann, 9.3.2008

 • DVOJSPÁRA, V

  Dvojspárou vlevo od „Staré cesty" vzhůru na balkón v J stěně. „Jižní cestou" na vrchol. Heinz Weigel, 4.6.1952

 • JIŽNÍ CESTA, V

  Od JV hrany po lávce 5m doleva a stěnou na lávku v Z stěn+. Stěnou vpravo na balkónek v J stěně k hodinkám. Od nich vzhůru pak vlevo spárou pod J vrchol. Kolem něj zleva do sedla a „Starou cestou" na vrchol. Alfred Herrmann, Max Albrecht, 30.7.1925

 • VARIANTA JIŽNÍ CESTY, V

  Ve V stěně vlevo od dvojspáry šikmo vlevo přes díry (hodiny) do J stěny k hodinkám. Helmut Bartsch, R. Löbel

 • SOUROZENECKÁ KREV, RP VII

  V pravé části údolní (Z) stěny převislou spárou do koutku a jím na velký balkon k 1.K. Mírně vpravo do sokolíku a soustavou spár „Pilířové cesty“ ke 2.K, stěnou přímo na předvrchol „Jižní cesty“ a tou na vrchol. Hana Krejcarová x Jan Krejcar x Jaroslav Cach, Stanislav Hrouda, 27.4.2023

 • PILÍŘOVÁ CESTA, VI

  V údolní (Z) stěně lehce na lávku. Asi 4m vpravo od „Pravého údolního komína" stěnou do spárky, tou šikmo vlevo na pilíř a v jeho S stěně na balkón „Jižní cesty". Tou na vrchol. Karel Krombholz, Jan Bílek, Václav Tůma, 18.6.1964

 • PRAVÝ ÚDOLNÍ KOMÍN, IV

  Z lávky v údolní stěně pravým komínem na balkón „Jižní cesty" a tou na vrchol.

 • ÚDOLNÍ SPÁRA, VII

  Z lávky v údolní stěně spárou středem stěny do sedla mezi vrcholy a „Starou cestou" a vrchol. Karel Krombholz, V. Granát, Radomír Kotala, 1 4.5.1953

 • JAMAJKA, RP IX

  Z lávky v údolní stěně, vlevo od cesty „Údolní spára" stěnou do sokolíku. Jím a přímo středem stěny přes K a BH na vrchol. Michal Aulický, Jaroslav Cach, Martin Máca, 11.4.2005

 • LEVÝ ÚDOLNÍ KOMÍN, V

  Z lávky v údolní stěně levým komínem do sedla mezi vrcholy. „Starou cestou" na vrchol. Martin Wächtler, Rudolf Kopprasch, 14.5.1931

 • SEVERNÍ SPÁRA, IV

  Vpravo v S stěně spárou k velkým hodinám. Traverz doleva do sedla mezi vrcholy a „Starou cestou" na vrchol. Erich Hage, 23.8.1925

 • SURPRISO, RP VIIa

  Středem náhorní stěny zleva kolem díry (hodiny) dále přímo stěnou až k velkým hodinám a buď hranou, nebo „Starou cestou" na vrchol. (Cesta dojištěna Mario Wittem a v knize omylem pojmenována jako „Severní cesta"). Lubomír Beneš, 25.8.2001

 • NÁHORNÍ HRANA, IV

  SV hranou, později vpravo od ní stěnou do sedla mezi vrcholy a „Starou cestou" na vrchol.

 • VARIANTA NÁHORNÍ HRANY, VI

  Z balkónu (hodiny) SV hranou přímo na vrchol. Jiří Souček, Ladislav Hovorka, 23.6.1986