Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • SEVERNÍ KOMÍN, V

  V náhorní straně komínem z bivaku n. t. Jörg Nescheida, Mario Witte, 3.2.2013

 • HEDVÁBNÁ STEZKA, RP VIIIb

  V pravé části J stěny z výklenku vlevo ke kruhu a vzhůru ke 2. K. Spárou a komínem n. t. Jörg Nescheida, 6.7.2013

 • BANÁNOVÁ SPÁRA, RP VIIIb

  Vlevo od jižní hrany trhlinou (kruh) a spárou cesty „Pestrá spára" n. t. Jörg Nescheida, Mario Witte, 3.2.2013

 • PESTRÁ SPÁRA, V

  Asi 3m vlevo od jižní hrany ruční spárou na balkón a vlevo komínem n. t. Jörg Nescheida, Mario Witte, 19.1.2013

 • JIHOZÁPADNÍ STĚNA, RP VIIc

  Asi 5m vlevo od „Pestré spáry" stěnou přes 2 K do komína od „Pestré spáry". Tím n. t. Mario Witte x Jörg Nescheida, 10.2.2013

 • JIHOZÁPADNÍ CESTA, RP VII

  Vpravo od „JZ spáry" komínem na pilíř. Stěnou přes kruh a vlevo do „JZ spáry". Tou n. t. Mario Witte x Jörg Nescheida, 9.2.2013

 • JIHOZÁPADNÍ SPÁRA, IV

  Za pilířkem v údolní stěně koutovou spárou n. t. Mario Witte, Matthias Grosser, 31.12.2012

 • SMUTNÝ ÚSMĚV, VI

  Asi 5m vlevo od cesty "Zpět z Kuby" koutem, výše trhlinou pod převis. Přes něj vlevo a spárou n. t. (slanění). Jan Paul, Jana Hovorková, 4.5.2014

 • SUROVÉ ÚSMĚVY, RP VIII

  Mezi cesty „Zpět z Kuby" a „Smutný úsměv" doleva ubíhající trhlinou na balkón. Položenou stěnou pod převis. Převisem (kruh) a stěnou n. t. (slanění). Vladislav Nehasil a Jan Paul, 6.10.2014

 • ZPĚT Z KUBY, V

  Cca 2, 5m vlevo od nástupu „Jihozápadní spáry" krátkou stěnou a koutem n. t. Jörg Nescheida, Mario Witte, 13.1.2013

 • ŠIKMÁ SPÁRA, V

  V pravé části Z stěny šikmou spárou, výše komínem n. t. . Jan Paul, Šárka Paulová, 23.2.2014

 • ESÍČKO, III

  Vpravo od „Západního koutu" podél esovité spáry, výše hranou n. t. Jan Paul, Šárka Paulová, 23.2.2014

 • ZÁPADNÍ KOUT, I

  Podél Z koutu n. t. Jan Paul, Šárka Paulová,12.2.2014

 • KRÁTKÁ STĚNKA, IV

  Vlevo od „Západního koutu" stěnkou přes police na vrchol. Jan Paul, Šárka Paulová, 12.2.2014

 • SEVERNÍ HRANA, III

  Vpravo od nástupu „Severní cesty" hranou n. t. Mario Witte, 27.7.2013

 • SEVERNÍ CESTA, II

  V pravé části severní stěny spárou n. t. Mario Witte, 27.7.2013

 • VÝCHODNÍ HRANA, V

  Vlevo od nástupu „Severní cesty" hranou n. t. Mario Witte, 27.7.2013

 • VÝCHODNÍ STĚNKA, VII

  Od bivaku středem východní stěnky (vpravo od zářezu) n. t. Jan Paul, 12.2.2014

 • NÁHORNÍ CESTA, I

  Uprostřed náhorní stěny částečně rozporem n. t. Mario Witte, 27.7.2013

 • SEVERNÍ ŽEBRO, V

  Asi 3m vlevo od nástupu „Náhorní cesty" žebrem a stěnou n. t. Mario Witte, 27.7.2013