Poznámka lezců: Tento původní název věže přejmenoval Pleticha Jan – OVK Labské pískovce,  na „Hlava“.

Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • STARÁ CESTA, IV

    V JZ stěně přes převis a stěnou přes balkón na vrchol. O. Heinicke, E. Heinicke, H. Freise, 5.6.1921

  • ÚDOLNÍ CESTA, IV

    Vpravo v údolní stěně spárou na balkón a vlevo převislou stěnou po stupních na vrchol. P. Šedý, Vlastislav Hrkal , T. Chochola, 9.6.1990

  • NÁSTUPOVÁ VARIANTA, IV

    Vlevo od náhorní stěnky převisem a hranou na vrchol. Vlastislav Hrkal , Pavel Šedý, Tomáš Chochola, 9.6.1990