Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Od V přes předvrcholy na vrchol.

 • ÚDOLNÍ CESTA, IV

  Zcela vpravo v údolní stěně komínem a spárou n. v. Alfred Götze, Kurt Freier, 23.7.1942

 • CESTA ŽIVOTA, VIIb

  Pravou údolní hranou a šikmo vlevo k římse. Doleva ke kruhu, (stavěním) a stěnou k další římse, 2m doprava lámavou stěnou a spárou na plošinu. Stěnou a komínem na vrchol.
  Karel Bělina, Stanislav Lukavský, Zdeněk Hubka, 4.6.1971

 • GABRIELINA HRANA, VIIb, (VIIIa)

  Z hranou ke kruhu a (postavením) vlevo ke 2. kruhu. (Mohutným postavením) na římsu a vlevo hranou (postavením) k 3. kruhu. Doprava a hranou ke kruhu „Severozápadní spáry“. Tou na vrchol. Günther Lehmann, Jan Bílek, Walter Eckert, G. Kretschmer, 10.10.1971

 • GABRIELINA HRANA - VARIANTA, VIIb, (VIIIa)

  Jako „Gabrielina hrana“ ke kruhu „Severozápadní spáry“. Stěnou nejprve přímo, pak šikmo vlevo k zapuštěné spáře. Tou až na konec a stěnou, výše vlevo na vrchol. Jürgen Höfer, G. Anderssohn, 11.5.1997

 • SEVEROZÁPADNÍ SPÁRA, VIIa

  „Severozápadní spárou“ na římsu, traverz vlevo a spárou na zarostlý balkón. Vpravo spárou ke hraně a přechod doprava ke kruhu. Spárou a komínem na vrchol. Karel Bělina, Jiří Svoboda, 7.7.1971

 • UNDINE, VIIIc

  Jako „Severozápadní spára“ k začátku traverzu. Stěnou šikmo vlevo ke kruhu. Stěnou přímo přes převis (2. kruh) do komína a jím na vrchol. Jürgen Höfer, Heinz May, 7.6.1997

 • SEVERNÍ CESTA, IV

  Z balkónu v S stěně stavěním v koutě přes převis, spárou a komínem na vrchol. Zdeněk Hubka, Viktor Jarolím, 1.5.1971