Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • BÍLOZELENÁ HRANA, VIIa

  Levou údolní hranou na balkón a „Severovýchodní hranou“ na vrchol. Lubomír Kaván, Václav Sojka, 30.6.1991

 • BUĎME NA SEBE HODNÍ!, VIIc

  Zarostlou SZ stěnou na lávku cesty „Západní komín“, trhlinou přes díru (kruh) na balkón. Vlevo sokolíkem a zleva přes hrot na vrchol. Václav Sojka, Lubomír Kaván, 30.6.1991

 • BUĎME NA SEBE HODNÍ! - KULIŠÁCKÁ VARIANTA, VIIc

  Cestou „Buďme na sebe hodní!“ na balkón. Sokolíkem, vpravo ke hrotu a přímo přes převis na vrchol. Lubomír Kaván, Václav Sojka, 30.6.1991

 • JAKO VÍNO Z FEGLINA, VIIIb

  Jako „Údolní varianta“ ke kruhu, stěnou šikmo vpravo k BH a žlabem (2. BH), spárou na pilíř. „Severní spárou“ na vrchol. Miroslav Šlof, 19.4.1994

 • MOTÝLEK, IXa

  Jako „Tanečnice“ k borovici (stanoviště). Traverz vlevo (BH) ke kruhu, vpravo převislou hranou přes 2. BH na balkón. „Údolní cestou“ na vrchol. Václav Sojka, Karel Hofman, 4.9.1994

 • NÁHORNÍ CESTA, V

  Vlevo v náhorní stěně na balkón, vpravo stěnou a spárou na vrchol. Helmut Weigel, Karel Hladík, 22.6.1969

 • NÁHORNÍ CESTA - VARIANTA, V

  Vpravo od nástupu „Západní cesty“ komínem do náhorní stěny a „Náhorní cestou“ na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 7.6.1981

 • OBCHODNÍK S DEŠTĚM, VIIc

  Jako „Údolní varianta“ ke kruhu, stěnou přímo přes díru ke 2. kruhu a spárou na pilíř. „Severní spárou“ na vrchol. Václav Sojka, Ludvík Mattes, 5.5.1989

 • PEŘÍČKO, IV

  Vlevo od „Staré cesty“ stěnou a žlabem na vrchol. Karel Goldberg, Václav Sojka, 1985

 • POHÁDKOVÁ CESTA, V

  2 m vlevo od „Rumburské spáry“ stěnou a spárovým žlabem na lávku. Stěnou přes kruh na balkón a „Severovýchodní hranou“ na vrchol. Jiří Matějíček, Václav Sedláček, 7.5.1984.

 • RUMBURSKÁ SPÁRA, V

  Vlevo od „Údolní varianty“ členitou spárou a komínem na balkón. „Severovýchodní hranou“ na vrchol. Jiří Melo, Václav Sedláček, 8.4.1982

 • SEVERNÍ SPÁRA, IV

  Od V přechod vpravo za hranu a spárou přes převis na lávku. Vpravo stěnou na vrchol. Jaroslav Uher, Jindřich Strauss, Karel Hladík, 3.6.1972

 • SEVEROVÝCHODNÍ HRANA, IV

  SV hranou na vrchol. Karel Hladík, Jindřich Strauss, Jaroslav Uher, 3.6.1972

 • STARÁ CESTA, II

  Vpravo v náhorní stěně přes balkón na vrchol. Na balkón možno rozporem mezi věží a masívem. Max Hähnel, Martin Tausche, 25.5.1911

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, III

  Úplně vlevo ve V stěně spárou na balkón a „Starou cestou“ na vrchol.

 • SVATOJÁNSKÁ HRANA, V

  Jako „Údolní cesta“ ke koutu a vlevo ke kruhu. Nejprve přímo, poté vlevo hranou pod převis a doleva spárou na pilíř. „Severní spárou“ na vrchol. Václav Sojka, Václav Sedláček, 24.6.1983

 • SVATOJÁNSKÁ HRANA - ÚDOLNÍ VARIANTA, VIIa

  Vlevo od velkého převisu převislou stěnou a žlabem ke kruhu. Doprava za hranu ke kruhu a jako cesta „Svatojánská hrana“ na vrchol. Jiří Melo, Václav Sedláček, 1986

 • TANEČNICE, VIIb

  „Údolní cestou“ a vpravo k trojitým velkým hodinám. Hladkou plotnou vzhůru a vpravo na balkón (borovice). Širokou převislou spárou ke kruhu. Stále spárou k velkému hrotu, vlevo trhlinou a hranou na vrchol. Václav Sojka, Václav Sedláček, Zdeněk Pospíchal, Irena Sojková, 22.7.1987

 • TRUMPETKA, VIIIa

  Vlevo od „Východní spáry“ středem stěny přes kruh na vrchol. Václav Sojka, Lubomír Kaván, 30.6.1991

 • ÚDOLNÍ CESTA, V

  V S stěně pravou spárou přes převis, koutem a komínem na pilíř. „Severní spárou“ 3m vzhůru, traverz vpravo a stupňovitým koutem na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 12.4.1981

 • UPLAKANÝ SMÍCH, VIIc

  Vlevo od „Údolní cesty“ spárou přes převis a jako „Údolní cesta“ koutem na konec. Vpravo při hraně dírkovitou stěnou ke kruhu a spárou na balkón. Stupňovitým koutem na vrchol. Václav Sojka, Martin Štefáček, Jan Marhan, 13.10.1985

 • VÝCHODNÍ KOMÍN, II

  Ve V stěně pravým komínem na vrchol, 1940

 • VÝCHODNÍ SPÁRA, III

  Vlevo od „Východního komína“ spárou a komínem na vrchol, 1940

 • ZÁPADNÍ CESTA, VI

  Vpravo v Z stěně vhloubením přes převis, spárou (BH) a stěnou na balkón. Stavěním na vrchol. Günther Schneider, Helmut Weigel, 3.6.1976

 • ZÁPADNÍ KOMÍN, IV

  V Z stěně traverz vlevo za hranu a šikmo vlevo na lávku. Spárou a komínem na vrchol. Jaroslav Uher, Miroslav Tůma, Stanislav Konáš, 4.6.1972