Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • NÁHORNÍ CESTA, III

  Z masívu sestup žlabem a přepad na vrchol. Wolfgang Krug, Rainer Döring, Berndt Schmidt, 2.5.1975

 • SKOK, 2

  Z masívu přeskok na vrchol. Heinz Weigel, Dieter Lehmann, Dietmar Heinicke, 21.9.1974

 • TMAVÁ CESTA, V

  Ze sedla komínem a spárou ke kruhu, výše širokým komínem na vrchol. Rainer Döring, J. Zappe, 18.5.1975

 • VOUSY JAKO STRNIŠTĚ, VIIIb

  V údolní stěně spárou v koutě, žebrem a stěnou přes 3 kruhy na vrchol. Thomas Häntzschel, Jürgen Höfer, 22.4.2001