Lokace: Mapy.cz

Havrani stena prostredni

Cesty na této skále

 • PILÍŘEK, IV

  Vlevo od „Prvního komína“ stěnou n. t. Petr Vostřel s druhy, září 1997

 • PRVNÍ KOMÍN, II

  V Z stěně prvním komínem zleva, později jeho levou hranou. Petr Laštovička st., 22.7.1997

 • ZÁPADNÍ STĚNA, VIIb

  Uprostřed Z stěny k BH, převislou spárou (2. BH) na římsu a stěnou n. t. Petr Vostřel s druhy, září 1997

 • SLZY PRO MATÝSKA, VIIc, RP VIII

  Poruchou vpravo od „Západní stěny" BH a stěnou přes převis přes 2. BH n. t. Jan Paul, 21.8. 2021

 • DRUHÝ KOMÍN, II

  V Z stěně druhým komínem n. t. Petr Laštovička st., 22.7.1997

 • ŽELEZNÁ HRANA, V

  Hranou vpravo od „Jižního komína“ asi 7m, pak doleva na plošinu v komíně. Podél hrany na zarostlý balkón. Petr Laštovička st., Zdeněk Melichar, 16.8.1997

 • VARIANTA, VI

  Pravou stranou hrany dále až k BH a spárou na zarostlý balkón. Petr Vostřel s druhy, září 1997