Lokace: Mapy.cz

Brtnicky kamen

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  Od jihovýchodní hrany římsou šikmo doleva a žlabem vpravo na vrchol. Autoři neznámí

 • ÚDOLNÍ CESTA, IV

  Mělkou spárou středem jižní stěny přes převis. Vlevo a komínem. Miroslav Michlík, L. Hořčička, 4.5.1978

 • JIŽNÍ KOUT, II

  Vlevo v jižní stěně koutem na plošinu a vpravo na vrchol. Zdeněk Kropáček, H. Weigel, 23.2.1975

 • ZÁPADNÍ HRANA, IV

  Západní hranou na vrchol. Miroslav Michlík, 4.5.1978

 • ŠTÍHLEJŠÍ VYHRÁVÁ, IV

  Vpravo od severního komína stěnou pod převis, spárou a komínem na vrchol. Miroslav Michlík, 4.5.1978

 • SEVERNÍ KOMÍN, II

  Komínem v severní stěně. Autoři neznámí

 • MYŠÍ DÍRA, II

  Vlevo od cesty „Severní komín“ úzkým šikmým komínem a stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, 23.2.1975

 • BŘICHATÁ CESTA, IV

  JV hranou na vrchol. Miroslav Michlík, L. Hořčička, 4.5.1978

 • SLUNEČNÍ CESTA, V

  Vlevo od „Břichaté cesty“ stěnou pod slaněním přes díry n. v.

 • SLUNEČNÍ ERUPCE, VIIIa

  Hranou pod slaněním ke 2 kruhu. Od něj vpravo žlábkem ke slaňovacímu kruhu. V. Peroutka, S. Feigl, 11.8.2003