Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • BUKVICOVÁ CESTA, VIIb

    Levou údolní hranou ke kruhu, hranou a stěnou na vrchol. René Pohořálek, F. Landovský, M. Havlák, 22.7.1984

  • LET PLACHÉHO ČARODĚJE, VIIc

    Při pravé náhorní hraně přes 2 borháky, výše šikmo vpravo na vrchol. Vlastislav Hrkal , P. Šedý, 14.10.1993

  • STARÁ CESTA, VIIb

    Vlevo v náhorní stěně spárou na balkón (kruh)a vpravo stěnou na vrchol. Konrad Hillme, Claus Böhme, H. Hacker, H. Weigel, J. Bernd, H. Weigel, 18.9.1971