Lokace: Mapy.cz

Tokanska jehla
Tokanska jehla

Cesty na této skále

  • BUKVICOVÁ CESTA, VIIb

    Levou údolní hranou ke kruhu, hranou a stěnou na vrchol. René Pohořálek, František Landovský, Milan Havlák, 22.7.1984

  • LET PLACHÉHO ČARODĚJE, VIIc

    Při pravé náhorní hraně přes 2 BH, výše šikmo vpravo na vrchol. Vlastislav Hrkal st., Pavel Šedý, 14.10.1993

  • STARÁ CESTA, VIIb

    Vlevo v náhorní stěně spárou na balkón (kruh)a vpravo stěnou na vrchol. Konrad Hillme, Claus Böhme, Hans Hacker, Helmut Weigel, J. Bernd, Heinz Weigel, 18.9.1971