Lokace: Mapy.cz

Terc u Labske straze M
Terc u Labske straze

Cesty na této skále

 • JEDNA BÁZEŇ, VI

  Jižní hranou (vpravo od komína), výše stěnou n. v. Pavel Bechyně, Dana Kadlecová, Jana Řezníková, 14.6.2009

 • POTNIČKY, VIIa

  Z velké terasy uprostřed na další terasu (velké hodiny) a podél šikmého zářezu šikmo vpravo ke hraně a n. v. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 13.7.2009

 • KŘIŠŤÁLOVÁ HRANA, VIIa

  Levou údolní hranou kruh a hodiny na velký balkon. Jako cesta „Hledač poezie” na vrchol. V. Nehasil, D. Nehasil, 5.4.2011

 • STUDÁNKOVÁ STĚNA, VI

  Vlevo od cesty „Hlídač poezie” středem stěny (hodiny) přes kruh ke spáře a tou na balkon. Dále přes stupně na velký balkon. Jako cesta „Hledač poezie” na vrchol. V. Nehasil, D. Nehasil, 5.4.2011

 • NAROZENINOVÁ PÁRTY, VIIa

  Od nástupu cesty „Hledač poezie“ přímo stěnou přes K na balkón. Z něj jako „Studánková stěna“ na vrchol. Jan Paul a Vladislav Nehasil, 6.3.2014

 • BLUES VŠEDNÍHO DNE, VI

  Nástup z horního balkonu (vlevo od cesty „Hledač poezie“) hranou, výše otevřenou spárou na vrchol. Jan Paul, 30.10.2017

 • HLEDAČ POEZIE, VI

  Vpravo v údolní stěně podél puklin šikmo doprava ke hraně a podél ní na římsu k 1. kruhu, stěnou přes velký balkon a podél trhlin k 2. kruhu. Stěnou na vrchol. Pavel Bechyně, Dana Kadlecová, Jana Řezníková, 13.6.2009

 • NÁSTUPOVÁ VARIANTA „HLEDAČ POEZIE“, VI

  Přes převis, výše podél hrany ke kruhu a dále cestou “Hledač poezie” na vrchol. V. Nehasil, 8.4.2011

 • DRUHÁ SLOKA, III

  Druhou spárou vlevo od komína na vrchol. Pavel Bechyně, Dana Kadlecová, Jana Řezníková, 28.6.2009

 • PRVNÍ SLOKA, III

  První spárou vlevo od komína na vrchol. Pavel Bechyně, Dana Kadlecová, Jana Řezníková, 28.6.2009

 • LABSKÝ KOMÍN, III

  Od Z komínem na vrchol. Mario Jilge, Karsten Jilge, 2.11.2008

 • TŘI SKOKY, 1

  Z vyhlídky sestoupit tři snadné přeskoky na vrchol.

 • VEČERNÍ CESTA, VI

  V S stěně traverz vlevo na SV hranu a tou n. v. Mario Jilge, Karsten Jilge, 14.11.2008

 • DOLEVA, V

  Vlevo od cesty „Vítězství“ podél poruch a výše vlevo ke hraně a cestou „Tři skoky“ na vrchol. Jan Paul, 7.4.2018

 • VÍTĚZSTVÍ, V

  Uprostřed S stěny 2.předskalí převisem a přes kyz, stěnou a cestou „Tři skoky“ na vrchol. Jan Paul, 7.4.2018

 • KYZY, III

  V S stěně 2. předskalí vlevo od cesty „Hrana“ stěnou přes železné kyzy a cestou „Tři skoky“ na vrchol.

 • HRANA, V

  V S stěně 2. předskalí pravou hranou a cestou „Tři skoky“ na vrchol. Jan Paul, 7.4.2018

 • LISTÍ POTEMĚLO, VIIa

  Ve V stěně 2. předskalí otevřenou spárou na vrchol a libovolně na hlavní vrchol. Jan Paul, 15.8.2018

 • STŘED, III

  Středem S stěny 1. předskalí na vrchol předskalí a cestou „Tři skoky“ n. v.