Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, IV

  Z spárou na plošinu, šikmo vlevo a komínem, nahoře vpravo na vrchol. Otto Heinicke, 24.9.1922

 • DESÁTÁ PLANETA, VIIIc

  Vlevo od „Severní spáry“ stěnou přes 2 kruhy na vrchol. Pavel Henke a V. Nehasil, 5.10.2001

 • JIŽNÍ CESTA, V

  Nástup jako „Východní cesta“ a traverz doleva do J stěny, tou vzhůru na římsu (hodiny). (Postavením) přes převis a stěnou na vrchol. Kurt Fritzsche, Otto Heinicke, 29.7.1923

 • JIŽNÍ CESTA - VARIANTA, V

  U J hrany (postavením) přímo vzhůru k římse a jako „Jižní cesta“ na vrchol.

 • KOUTOVÁ SPÁRA, V

  Spárou v JV koutě na vrchol. Georg Riedel, Arthur Gründlich, H. Georgi, H. Hellriegel, Karel Stein, 22.6.1924

 • PISKOŘKA, VIIb

  Z bloku v jižním koutě, napravo od cesty "Koutová spára", stěnou přes kruh na vrchol. J. Chocholoušek x J. Houser, Jan Smejkal, 22. 9. 2020

 • SEVERNÍ CESTA, VI

  Vlevo v S stěně spárou šikmo vlevo na plošinu a žlabem na vrchol. Herbert Börner, W. Kundt, 16.4.1939

 • SEVERNÍ CESTA - VARIANTA, VI

  Sokolíkovou spárou přímo na plošinu a „Severní cestou“ na vrchol. Walter Tamme, Ivo Nový, 23.6.1979

 • SEVERNÍ SPÁRA, IV

  Od S koutovou spárou na vrchol. Otto Heinicke, 24.9.1922

 • STĚNA DLOUHÉHO DOLU, VIIa

  Středem pravé části JV stěny pod převis (hodiny) a traverz doprava. Spárou šikmo doleva ke hraně a při ní na vrchol. Günther Schneider, Walter Tamme, Ladislav Ryska, Karel Krombholz, Libor Holpuch, 1.6.1975

 • VÝCHODNÍ CESTA, V

  Z balvanu při nástupu cesty „Koutová spára“ vlevo ke spáře a tou na vrchol. Kurt Fritzsche, Otto Heinicke, 29.7.1923

 • ZÁPADNÍ STĚNA, VIIa

  Středem Z stěny (3m vpravo od „Staré cesty“) přes několik převisů přímo na vrchol. V. Nehasil, Zuzana Nehasilová, D. Nehasil, 14.10.2001