Lokace: Mapy.cz

Pastyrska stena M01
Hrana Pastýřské stěny V
Pastyrska stena M02
Nebeský žlábek RP VIIb
Pastyrska stena M

Cesty na této skále

 • PANE, VY JSTE MAGOR, RP VIIIa

  Nástup v údolní (V) stěně vlevo od „Stěny profesionálů". Výrazným koutem pod převis, zleva přes něj (1. K), stěnou nejprve vpravo (2. K) a pak vlevo (3. K). Hranou na balkon ke slaňovacímu BH. Miroslav Dunovský x Ondřej Smíšek, 21.9.2013

 • STĚNA PROFESIONÁLŮ, RP VI

  Středem stěny asi 8m kolem několika hodin, pak šikmo doleva na nevýraznou hranu vystupující ze stěny a tou k 1. K. (Nástup je možný též přímo hranou). Traverz doprava a sokolíkem vzhůru až na jeho konec, dále asi 2m stěnou a traverz doleva ke 2. K. Stěnou mírně doprava na šikmou plošinku a žebrem (slaň. K) n. v. Petr Laštovička st., Günter Schneider, 10.10.1972

 • STĚNA PROFESIONÁLŮ - VARIANTA, VIIa

  Od 1. K stěnou přímo ke 2. K a n. v. Karel Skopec, Karel Blažek st., Karel Luxík, 16.7.1975

 • CI5, RP VIIc

  Napravo od cesty „Stěna profesionálů“ položenou S stěnou přímo vzhůru přes 3 BH na římsu ke slaňáku. Jiří Chocholoušek a Vladislav Nehasil, Jan Paul, 28.10.2015

 • ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ, RP VIIIa

  Vpravo od velkého koutu převislou stěnou přes 4 K ke slanění. Vladislav Nehasil a Jiří Chocholoušek, Jan Paul,28.10.2015

 • NEBESKÝ ŽLÁBEK, RP VIIb

  Nástup vpravo od „Stěny profesionálů“, ve spádnici výrazné hrany, vystupující v horní části stěny. Pravým ze dvou koutů na plošinu a vlevo stěnou podél hrany k převisu, překrok doprava nad převis a mělkým žlábkem přes K na římsu. Vlevo hranou n. v. Petr Laštovička st., 26.6.1973

 • CESTA PŘES NOS, VIIb

  Nástup pod střechovitým převisem, převislou solivou hranou na nos. Stěnou (hodiny) dále přímo a převislou spárou n. v. Libor Hroza, Zbyněk Votoček, 14.8.1984

 • HRANA PASTÝŘSKÉ STĚNY, V

  Nástup je možný dvěma způsoby:
  a) Zprava převislou hranou pak stěnou vpravo od hrany na římsu, táhnoucí se doleva, již nad převislou částí hrany.
  b) Zleva po vystupujícím žebru (vpravo od mohutného střechovitého převisu), z konce žebra přepad do stěny vpravo, krátce vzhůru a po dvou římsách (hodiny) traverz doprava na hranu. Nyní hranou na plošinku a stěnou doprava od převislého úseku hrany pod velký převis, který obcházíme zleva. Stěnou doprava nad převis a hranou n. v. Petr Laštovička st., Karel Luxík, Karel Blažek st., 12.6.1973

 • KRÁLOVA ROZKOŠ, III

  Nástup jako „Rozvodová cesta“ na lávku, po ní doleva a pak stěnou a nevýraznou hranou k převisu. Výrazným sokolíkem vpravo od převisu n. v. Karel Skopec, Johannes Michel, 4.8.1975

 • MEZ ADHEZE, RP VIIa

  Libovolně na lávku „Rozvodové cesty". Středem stěny přes 3 K ke slaň. BH. Miroslav Dunovský a Michal Mareš, 22.6.2013

 • GEOLOGICKÁ CESTA, III

  Krátkým komínkem mezi cesty „Hrana Pastýřské stěny“ a „Závojová hrana“ n. v. Helmut Weigel s druhy, 1965

 • PARADOX, RP VI

  Libovolně na lávku „Rozvodové cesty". Vpravo od široké spáry stěnou a hranou přes hodiny a kruh ke kruhu „Rozvodové cesty" a touto cestou n. v. Michal Mareš, Miroslav Dunovský, 7.5.2013

 • ROZVODOVÁ CESTA, VI

  Nástup krátkým komínem mezi cesty „Závojová hrana“ a „Hrana Pastýřské stěny“. Komínem na lávku, pak šikmo doprava a velkým, nahoře převislým koutem na římsu. Převislou spárou přes K n. v. Karel Skopec, Johannes Michel, 18.10.1975

 • ŠÍFÁCKÁ ROMANCE, IV

  Vlevo od spádnice „Závojové hrany“ převisem a stěnou do kouta a jím n. v. Karel Skopec, Jiří Král, 29.9.1975

 • ZÁVOJOVÁ HRANA, VI

  Vlevo od nástupu „Severního pilíře“ přes převis (hodiny) a stěnou mírně doleva k začátku hrany (velké hodiny). Hranou až nad hluboký vodorovný zářez, šikmo doprava ke K. Nad ním zpět na hranu a tou na lávku. Přes stupně n. v. Karel Skopec, Johannes Michel, 6.8.1975

 • SEVERNÍ PILÍŘ, VI

  Uprostřed S pilíře spárkami až na jejich konec a stěnou šikmo doprava k hodinám (dobírání). Stěnou k hlubokému vodorovnému zářezu, vhloubením uprostřed pilíře přes mírný převis a stěnou šikmo doleva na lávku. Přes stupně n. v. Petr Laštovička st., Karel Luxík, Karel Blažek st., 12.6.1973

 • ADIEU, PSÍ VOJÁCI, VI

  Úplně vpravo na severním pilíři hranou a šikmo vlevo přes převis do široké spáry. Tou a stěnou (hodiny) na balkon. Cestou „Krysí hrana" n. v. Miroslav Dunovský, Michal Mareš, 22.6.2013

 • KRYSÍ HRANA, VI

  Pravou hranou S pilíře. Hranou s převislým nástupem na balkon, mírně doleva k hodinám a opět hranou na lávku. Přes stupně n. v. Karel Skopec, Günter Schneider, 21.7.1975

 • SEVERNÍ SOKOLÍK, VIIa

  Nástup stejný jako cesta „Učednický převis“. Nad převisem jemným sokolíkem uprostřed stěny až na jeho konec. Traverz doleva a hranou na lávku. Lehce doleva n. v. Miroslav Štross, Karel Skopec, 21.8.1975

 • UČEDNICKÝ PŘEVIS, RP VIIa

  Nástup převislou stěnou vpravo od „Krysí hrany“. Nad převisem šikmo doprava a podél pravé hrany zářezem ke K. Převislým sokolíkem na lávku a komínem n. v. Karel Skopec, Johannes Michel, 5.8.1975

 • ZELENÁ OPONA, RP VI

  Asi 15m vlevo od S hrany (vpravo od zarostlého kouta) členitou stěnou ke K. Žlábkem k širokému vhloubení a vpravo od něj stěnou šikmo doprava n. v. Karel Skopec, Karel Blažek st., Karel Luxík, 16.7.1975

 • ZELENÁ OPONA - VARIANTA, VIIa

  Vlevo od K hranou k travnatému vhloubení a n. v. Karel Skopec, Johannes Michel, 20.7.1975

 • KOMPROMIS, VIIa

  Vpravo od „Zelené opony“ stěnou ke K. Dále stěnou n. v. Petr Rulc, Stanislav Rulc

 • KOMPROMIS - VARIANTA, VIIa

  Středem stěny přes vodorovný zářez (hodiny) až pod oblé břicho. Traverz vpravo na odštípnutý blok ke K cesty „Kompromis". Tou ke slaň. BH. Miroslav Dunovský, 8.5.2013

 • ZDÁNÍ KLAME, VI

  Vpravo od cesty „Kompromis“ stěnou přes hodiny k 1. K. Vpravo na hranu a tou přes 2. K ke slaň. BH. Miroslav Dunovský a Michal Mareš, 22.4.2013

 • NA LABI STÁVAL ČLUN, VIIa

  Vlevo od cesty „Severní hrana" stěnou na polici, spárou a stěnou při hraně přes 2 K pod převis. Traverz vpravo a přes stupně ke slaň. BH. Miroslav Dunovský a Michal Mareš, 23.4.2013

 • SEVERNÍ HRANA, III

  Hranou až k převislému nosu, který obcházíme zprava, zpět doleva nad převis a hranou n. v.

 • VŠICHNI SVATÍ POCHODUJÍ, VIIc

  Nástup z travnaté terasy pod levou částí hladké plotny, vlevo od krátkého zářezu (hodiny). Hladkou stěnou přes K vzhůru pod převis, který obcházíme zprava. Zpět doleva nad převis a hladkou stěnou. Zdeněk Weingartl, Karel Skopec, Ladislav Černý, 13.4.1977

 • NANEBEVSTOUPENÍ, VIIIa

  Cestou „Všichni svatí pochodují“ ke K, pak stěnou šikmo doprava asi 5m a vodorovný traverz ke K cesty „Buben“. Traverz asi 2m doleva a hladkou stěnou k převisu. Dále opět jako cesta „Všichni svatí pochodují“. Zdeněk Weingartl a Pavel Weingartl, 1.6.1978

 • BUBEN, RP VIIa

  Z travnatých teras asi v 1/3 výšky stěny, zprava nebo zleva na oblou hranu plotny a tou ke K. Přímo vzhůru k převisu, přes něj zleva a pak lehkou stěnkou n. v. Karel Luxík, Václav Tůma, Karel Skopec, Petr Laštovička st., 14.5.1975