Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Z masívu sestup rozsedlinou na předskalí. Dále krátce sestup komínem a při V hraně, překrok a doprava na 1. plošinu. Pravým komínem na 2. plošinu a žlabem na vrchol.

 • STARÁ CESTA - 1. VARIANTA, II

  Z 1. plošiny levým komínem na 2. plošinu. „Starou cestou“ n. v.

 • STARÁ CESTA - 2. VARIANTA, III

  Jako „Stará cesta“ k V hraně, překrok a žlabem na 2. plošinu. „Starou cestou“ n. v.

 • MECHOVÝ SKOK, 1/I

  „Starou cestou“ na předskalí. Krátce dolů na římsu a skokem na balkón. Zarostlou stěnou na 2. plošinu. „Starou cestou“ na vrchol. Michael Bellmann, Henry Krönert, 5.9.1998

 • PŘEPADOVÁ CESTA, II

  Z masívu sestup na šikmou plošinu, přepad a pravým komínem na plošinu. „Starou cestou“ na vrchol.

 • NÁHORNÍ ŽLAB, V

  Jako „Přepadová cesta“ přepad a žlabem na tření přímo na vrchol. Hasso Gantze, Waldtraut Gantze, 6.10.1976

 • STEREO, VIIa

  Z J okraje masívu sestup k římse (kruh). Postavením z přepadu a spárou na vrchol. Hasso Gantze, Manfred Kühn, Hanz Müller, 4.6.1977

 • DLOUHÝ KOMÍN, III

  Cesta z údolní strany. JZ komínem na velký balkón a komínem na vklíněný balvan. Žebrem šikmo doprava do sedla, vlevo komínem na plošinu a „Starou cestou“ na vrchol. Helmut Weigel, Heinz Weigel, 5.10.1974

 • DÁREK K NAROZENINÁM, VIIa

  Cesta z údolní strany. V Z stěně komínem ve velkém koutě na terasu. Asi 6m doleva a spárou přes kruh na 2. balkón. Asi 8 m doprava, stěnou a trhlinou na 3. balkón. Úzkým komínem s převislým nástupem na vrchol. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, Egon Merke, P. Metzner, Monika Kropáčková, 25.9.1977

 • JIHOZÁPADNÍ CESTA, IV

  Cesta z údolní strany. Jako „Dlouhý komín“ na velký balkón, komínem 6m vzhůru, vlevo římsou, stěnou a spárou na římsu. Tou vlevo na zarostlou plošinu a komínem, nahoře vpravo na vrchol. Gerhard Tschunko, Wolfgang Bruch, Rudolf Ponocný, Jaroslav Heřman, 6.1972

 • KLASICKÝ VÝSTUP, VIIb

  Cesta z údolní strany. Vpravo od „Narozeninové cesty“ stěnou přes 3 kruhy na terasu, přímo později spárou „Narozeninové cesty“ přes 2. terasu na polici. Výše vlevo stěnou přes 2 kruhy a hladkou stěnou na vrchol. Jürgen Höfer, Manfred Vogel, Carsten Höfer, Thomas Hänschel, 10.6.2001

 • NAROZENINOVÁ CESTA, VIIIa

  Cesta z údolní strany. Asi 10m vlevo od cesty „Dárek k narozeninám“ stěnou přes 3 kruhy a přes převis na balkón. Stěnou a spárou přes 4. kruh na 2. balkón. Asi 15m traverz doprava a stěnou a spárou na 3. balkón. Asi 8 m traverz zpět doleva, stěnou a spárou na vrchol. Jürgen Höfer, Falk Anderssohn, Manfred Vogel, 27.9.1998

 • SEVERNÍ CESTA, IV

  Cesta z údolní strany. Vlevo v S stěně na zarostlý balkón. Komínem na terasu. Asi 7m traverz vlevo a komínem, výše žlabem na vrchol. Zdeněk Hubka, Miroslav Janšto, 30.7.1977

 • SEVEROVÝCHODNÍ KOMÍN, III

  Cesta z údolní strany. Z nejnižší zarostlé plošiny na SV straně komínem na předvrchol. Komínem na další předvrchol a „Starou cestou“ na vrchol. Dietmar Heinicke, Falk Heinicke, 6.10.1974

 • SEVEROZÁPADNÍ ROKLE, II

  Cesta z údolní strany. Jako „Severní cesta“ na terasu. Roklí na vrchol. Zdeněk Hubka, Miroslav Janšto, 30.7.1977

 • ÚDOLNÍ CESTA, VIIIb

  Cesta z údolní strany. Asi 10m vpravo od „Narozeninové cesty“ stěnou a mělkým koutem, pak vlevo stěnou ke kruhu. Stěnou na zarostlou terasu. Koutovou spárou na polici a vpravo na balkón (2 kruh). Vlevo komínem, vzadu zářezem a stěnou na 2. velký balkón. Vpravo stěnou šikmo doprava k 3. kruhu. Stěnou přímo přes 4. kruh na vrchol. Jürgen Höfer, Falk Anderssohn, Manfred Vogel, 10.3.1998

 • VYSOKÁ HRANA, VIIc

  Cesta z údolní strany. Jako „Dlouhý komín“ na vklíněný balvan, vlevo hranou a stěnou přes 3 kruhy doleva do spáry. Tou na vrchol. Manfred Vogel, Jürgen Höfer,10.6. 2001