Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  Z náhorní strany na balvany při S hraně. Vlevo hranou a stěnou na vrchol, 1940

 • TICHÁ POŠTA, VIIb

  Jako „Vánoční cesta“ na velký balkón. Vpravo od komína stěnou ke kruhu a šikmo vpravo na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 18.8.1990

 • VÁNOČNÍ CESTA, III

  Na V straně stěnou zprava nebo zleva na velký balkón a komínem na vrchol. G.ünter Seifert, 28.12.1969

 • ŽIHADLO, VIIIa

  Jako „Vánoční cesta“ na velký balkón. Vlevo od komína stěnou ke kruhu, výše sokolíkem na balkón a stěnou na vrchol. Jürgen Höfer, M. Grohmann, Marion Halbfaß, 3.6.2000

 • POMLÁZKA, VIIa

  Od paty stěny, úplně vpravo v údolní stěně, stěnou šikmo vlevo ke žlabu. (Sem též z náhorní strany traverz zarostlou stěnou). Spárou přes převis (kruh) na balkón a vpravo na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 7.4.1984

 • NOVÁ DOBA, VI

  Jako „Pomlázka“ do žlabu a traverz vlevo ke koutu. Jím a komínem přes kruh na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 18.8.1990

 • NOVÁ DOBA - VARIANTA, VIIa

  Cestou „Nová doba“ ke kruhu. Od něj stěnou vlevo ke 2. kruhu a spárou na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 20.7.1991

 • SLUNEČNÍ ERUPCE, VIIIa

  Hranou pod slaněním přes 2K, výše vpravo žlábkem n. v. Vlastimil Peroutka. Stanislav Feigl st, 11.08.2003

 • SLUNCE A STÍN, VIIc

  Od SZ na lávku a vpravo ke komínu v Z stěně. Vpravo přes převis a doprava na blok. Nejprve stěnou přímo, poté šikmo vpravo ke kruhu. Vpravo převislou spárou na balkón a vlevo žlabem na vrchol. Václav Sojka, Iva Nováková, 22.6.1986

 • ŠEDÝ KOMÍN, V

  Od SZ na římsu a traverz vpravo. Komínem s převislým nástupem na blok při S hraně a jako „Severní cesta“ na vrchol. Franz Menzel, 10.9.1974

 • SEVERNÍ CESTA, III

  Z náhorní strany komínem mezi věží a blokem při S hraně na něj. Stěnou vpravo od „Staré cesty“ na vrchol.