Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • LEVÝ KOUT (CAK-CAK), VIIc

  V SZ stěně koutovou spárou přes 3 kruhy do komína, tím na vrchol. Heinz Skopec, Sláva Stehlík, 19672

 • ROZEPSANÁ KNIHA, IXc, RP Xa

  Uprostřed stěny, spárou mezi cestami „Levý kout" a „Pravý kout" ke 2. kruhu a stěnou přímo přes 3. a 4. kruh. Nad něj a traverz vlevo do koutku a jím na balkón. Stěnou vzhůru k 5. kruh a traverz vlevo do komína cesty „Levý kout". Tomáš Sobotka, Pavel Henke, 4.9.20153

 • PRAVÝ KOUT, VIIc, RP IXa

  Pravým koutem přes 1. kruh (stavění) a 2. kruh do komína - slanění. Leo Stoy a Zdeněk Kropáček + kamarádi na laně, 19684

 • LEKLÁ RYBA, IXb

  Z nástupu cesty „Pravý kout", vpravo stěnou a hranou přes 2 kruhy pod vrcholový převis. Plazením v římse vlevo do komína cesty „Pravý kout". Tomáš Sobotka, Pavel Henke, 11.10.20165

 • SVATÝ PAVEL APOŠTOL NÁRODŮ, Xa

  Vpravo od cesty „Pravý kout", nástup ze svahu, stěnou šikmo vlevo na balkón 1. kruhu cesty „Leklá ryba" a dále šikmo vlevo na polici, přímo stěnou 2. kruhu. Stěnou zleva a dlouhý traverz nad kruhem vpravo na další balkónek 3. kruh. Stěnou přímo přes 4. kruh do cesty „Leklá ryba" a tou ke slanění. Tomáš Sobotka, Pavel Henke, 14.4.20187

 • SVATÁ TRPĚLIVOST, Xb

  Stěnou vlevo od cesty „Čelem ke zdi“ přes hodiny do římsy a z ní obtížně přes 3 kruhy výše. Mírně zleva nad stromy, šikmo vpravo do komína cesty „Čelem ke zdi“ a tou n. t.
  Tomáš Sobotka x Pavel Henke, 5.7.2019

 • ČELEM KE ZDI, VIIb

  V JZ stěně spárou (2 kruhy) na konec. Koutem k zářezu, tím a komínem na vrchol. Miroslav Michlík, Ladislav Černý, Petr Laštovička, 27.5.1987