Lokace: Mapy.cz

Trubac01
Trubac2

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, 2

  Ze soutěsky stěnou vpravo n. v.

 • KUBA, 3

  Vpravo v údolní stěně krátce koutovou spárou, pak vpravo na hranu a při ní přes šikmé rampy na vrchol. Jaroslav Kukla, Alžběta Zinková, 27.10.2019

 • LETNÍ ČAS, 5

  Úplně vpravo v údolní stěně jemnou spárou v zářezu a stěnou doleva ke hřebínku. Doprava přes přes malou rampu na velkou doleva ubíhající rampu. Tou a doprava stěnou n. v. Lothar Petrich, G. Hölzel, 29.3.2004

 • ÚDOLNÍ CESTA, 2

  Vpravo od „Lišejníkové cesty" v J stěně přes stupně na malý balkón, a lehce doleva stěnou vzhůru. Přestup doprava do vlevo ubíhajícího žlábku a jím n. v.

 • LIŠEJNÍKOVÁ CESTA, 3

  3 m vpravo od „Západní hrany" mělkým žlábkem a při levé straně stěny n. v. Michael Bellmann, Henry Krönert, 12.7.1997

 • ZÁPADNÍ HRANA, 4

  Převislou Z hranou n. v.