Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  V náhorní (Z) stěně překrok na velký balkón a vlevo J stěnou na vrchol. Autoři neznámí

 • BRUSIČ, III

  Vlevo od „Staré cesty“ spárou a stěnou na vrchol. Henry Krönert, 5.9.1999

 • ŽELEZNÁ STĚNA, III

  Vlevo v Z stěně železitou stěnou na vrchol. Michael Bellmann, H. Krönert, 5.9.1999

 • HRABĚNKA STRADOVÁ, V

  3 m od SZ hrany stěnou přímo do komína a jím na vrchol. David Nehasil, J. Svoboda, 28.7.2001

 • SEVERNÍ SPÁRA, III

  Ve středu S stěny spárou na vrchol. Autoři neznámí

 • VÝCHODNÍ SPÁRA, III

  Ve středu V stěny spárou na velký balkón a vpravo stěnou na vrchol. Autoři neznámí

 • ŽELEZNICE, IV

  2 m od „Východní spáry“ stěnou na velký balkón a jako „Krásná hrana“ na vrchol. Michael Bellmann, 5.9.1999

 • KRÁSNÁ HRANA, II

  Vlevo od JV hrany krátkou spárou a hranou na velký balkón. Vlevo komínem na vrchol. Michael Bellmann, H. Krönert, S. Lämmel, 5.9.1999

 • JIŽNÍ CESTA, II

  Ve středu J stěny vpravo spárou na velký balkón a komínem na vrchol. Autoři neznámí

 • SPĚCH, II

  Vlevo v J stěně spárou na velký balkón a jako „Stará cesta“ na vrchol. Sascha Lämmel, 5.9.1999

 • ŽELEZNÁ RUDA, IV

  Vpravo od JZ hrany stěnou na velký balkón a přímo na vrchol. Michael Bellmann, 5.9.1999

 • PRAVÁ SEVERNÍ STĚNA, VI

  3m vpravo od "Severní spáry" stěnou lehce vlevo a hladkým žlabem n. v. Stephan Gerber