Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  V náhorní (JZ) stěně překrok na velký balkón a vlevo J stěnou na vrchol.

 • BRUSIČ, III

  Vlevo od „Staré cesty“ spárou a stěnou na vrchol. Henry Krönert, 5.9.1999

 • ŽELEZNÁ STĚNA, III

  Vlevo v JZ stěně železitou stěnou na vrchol. Michael Bellmann, Henry Krönert, 5.9.1999

 • HRABĚNKA STRADOVÁ, V

  3 m od Z hrany stěnou přímo do komína a jím na vrchol. David Nehasil, Jiří Svoboda, 28.7.2001

 • SEVERNÍ SPÁRA, III

  Ve středu Z stěny spárou na vrchol.

 • VÝCHODNÍ SPÁRA, III

  Ve středu SV stěny spárou na velký balkón a vpravo stěnou na vrchol.

 • ŽELEZNICE, IV

  2 m od „Východní spáry“ stěnou na velký balkón a jako „Krásná hrana“ na vrchol. Michael Bellmann, 5.9.1999

 • KRÁSNÁ HRANA, II

  Vlevo od V hrany krátkou spárou a hranou na velký balkón. Vlevo komínem na vrchol. Michael Bellmann, Henry Krönert, Sascha Lämmel, 5.9.1999

 • JIŽNÍ CESTA, II

  Ve středu V stěny vpravo spárou na velký balkón a komínem na vrchol.

 • SPĚCH, II

  Vlevo ve V stěně spárou na velký balkón a jako „Stará cesta“ na vrchol. Sascha Lämmel, 5.9.1999

 • ŽELEZNÁ RUDA, IV

  Vpravo od JV hrany stěnou na velký balkón a přímo na vrchol. Michael Bellmann, 5.9.1999

 • PRAVÁ SEVERNÍ STĚNA, VI

  Zcela vpravo od "Severní spáry" stěnou lehce vlevo a hladkým žlabem n. v. Stephan Gerber