Lokace: Mapy.cz

Loupeznik

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, III

  Z náhorní strany koutem na polici, přechod doprava a hranou na vrchol. František Tůma, 1964

 • STARÁ CESTA - PŘÍMÁ VARIANTA, VI

  „Starou cestou“ na polici a u malé borovice přímo stěnou na vrchol. Uwe Mildner, 23.8.1996

 • DUTÉ ŽEBRO, VIIb

  Žebrem v náhorní stěně přes kruh a spárou na vrchol. Manfred Vogel, Horst Heller, 17.9.1977

 • KVĚTNOVÁ CESTA, VI

  Vpravo od cesty „Údolní spára“ komínem na předskalí. Římsou doleva (kruh), za hranu a stěnou šikmo doleva do úzkého komína cesty „Údolní spára“. Tou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, R. Steinborn, Dáša Kropáčková, 15.5.1983

 • ÚDOLNÍ SPÁRA, VIIb

  Údolní převislou spárou (kruh) a komínem na vrchol. Gisbert Ludewig, Dietmar Heinicke, Dieter Lehmann, 1.10.1974

 • VELKÝ RANEC, VIIc

  Údolní stěnou pod převis (kruh). Středem převisu, vlevo mírně do komína „Údolní spáry“ a tou na vrchol. Vlastimil Peroutka, 7.7.2004

 • DRŠŤKOVÝ HAVRAN MASOVÉHO KAŠPÁRKA, IXa

  Údolní hranou přes 2 kruhy přímo ke kruhu cesty „Peníze nebo život" a tou na vrchol. Pavel Henke, 25.7.2004

 • PENÍZE, NEBO ŽIVOT, VIIIb

  Převislým koutem cesty „Ruce vzhůru" až k vodorovnému zářezu a jím traverz vpravo za hranu. Stěnou pod převis (kruh) a stěnou zprava přes převis, výše hladkou stěnou přímo na vrchol. Pavel Bechyně a Pavel Henke, 24.7.2004

 • RUCE VZHŮRU, VIIc

  V údolní SZ stěně převislým koutem do náhorní strany a „Starou cestou" na vrchol. Pavel Bechyně a Pavel Henke, 24.7.2004