Lokace: Mapy.cz

KOSTELNÍ VĚŽ
KOSTELNÍ VĚŽ
KOSTELNÍ VĚŽ topo

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, V

  Vlevo od JZ hrany šikmo doleva na plošinu. Stěnou a mělkým žlabem na vrchol. Martin Hofmann, Erich Thieme, 29.3.1921

 • STARÁ CESTA - ODVÁŽNÁ VARIANTA, VI

  Středem údolní (Z) stěny přímo na plošinu a „Starou cestou" na vrchol. Pavel Henke, Erich Melzer, 1989

 • ÚDOLNÍ CESTA, V

  Na římsu v Z stěně a přechod vlevo k jejímu konci. Stěnou šikmo doleva na plošinu a hranou na vrchol. Alfred Herrmann, Erich Thieme, A. Ebert, 21.8.1921

 • JIHOVÝCHODNÍ CESTA, V

  Vlevo v JV stěně na plošinu a traverz doprava na balkón. Žlabem šikmo doleva ke kruhu a vlevo ke spáře. Spárou, výše přímo nebo doprava a žebrem na vrchol. Erich Glaser, R. Skokan, K. Kuhnscherf, 27.8.1921

 • TRAVERZOVÁ CESTA, V

  „Jihovýchodní cestou“ na balkón, přechod doprava na hranu a tou na vrchol. 1922

 • SURSUM CORDA, RP VIIb

  „Traverzovou cestou“ na hranu (hodiny). Vlevo přes díru na balkon ke kruhu. Vpravo hranou na vrchol. Jiří Chaloupka, D. Tichý, D. Kanive, 8.9.2004

 • PŘEPAD, V

  Z věžičky J od věže přepad na hranu, traverz doprava a "Jihovýchodní cestou" na vrchol. Walter Vogt, Carl Rau, Johannes Schultz, Martin Hofmann, 1922

 • PŘEPAD - VARIANTA, V

  Traverz vlevo do mělkého žlabu a „Starou cestou“ na vrchol. Alfred Herrmann, 5.6.1922

 • ZÁPADNÍ KOUT, VI

  Vlevo od JZ hrany koutem, výše traverz vlevo do mělkého žlabu a „Starou cestou" na vrchol. Walter Kleiner, 20.7.1935