Popis oblasti

Významná lezecká oblast Hřensko, která se nachází v Českosaském Švýcarsku. Věže jsou rozptýlené ve skalních hřebenech a roklích. Věže jsou z měkkého, místy lámavého ale i tvrdého pískovce. Některé věže dosahují velkých výšek. Lezení za mokra se nedoporučuje. Při provozování horolezecké činnosti dbejte pokynů pro příslušnou oblast. První slezenou věží je Pevnost (Beckstein), masivní věž nad zatáčkou turistické cesty.

První evidovaná cesta v této oblasti na věž Pevnost:
STARÁ CESTA, II
Z masívu komínem a stupni do sedla. Vlevo dolů, spárami a komíny v JV stěně na vrchol. Carl Beck, Siegfried Meurer, Conrad Meurer, Friedrich Meurer, březen, 1888

Seznam skal v této skalní oblasti