Lokace: Mapy.cz

Cesky knedlik01

Cesty na této skále

 • OBĚD, IV

  Od hrany náhorní stěny policí doleva k J hraně. Doleva vzhůru.(hodiny) na údolní hranu tou n. v. Henry Krönert, Michael Bellmann, Albrecht Kittler,19.8.2001

 • AJNTOPF, VIIIc

  Úzkou JV stěnou a přímo převisem přes BH obtížně n. v. Pavel Henke, Jan Paul, 11.5.2023

 • SVAČINA, V

  Středem SZ strany stěnou doleva vzhůru na hranu. Tou a cestou „ Oběd“ n. v. Zdeněk Kropáček, W. Reuther, 29.8.2001

 • PRAŽENÝ ČERVY, VIIc

  Ostrou, levou údolní Z hranou (za stromem) přímo a položenou stěnou do cesty „Oběd" a tou n. v. Pavel Henke, Jan Paul, 11.5.2023

 • SNÍDANĚ, III

  Z náhoří doprava k J hraně. Mírně vpravo stěnou n. v. Zdeněk Kropáček, Ruth Mitzscherlich, W. Reuther, Egon Merke, 29.8.2001

 • NA VAŘENÝ NUDLI, V

  Pravou částí SV náhorní stěny přímo n. v. Pavel Henke, Pavel Bechyně,3.5.2023

 • POLÉVKOVÝ KAŠPÁREK, III

  Vlevo ze stěny soutěsky postavením na vrchol. Sascha Lämmel, Michael Bellmann, 5.4.2003