Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • OBĚD, IV

  Od hrany náhorní stěny policí doleva k J hraně. Doleva vzhůru.(hodiny) na údolní hranu tou n. v. Henry Krönert, Michael Bellmann, Albrecht Kittler,19.8.2001

 • SVAČINA, V

  Středem SZ strany stěnou doleva vzhůru na hranu. Tou a cestou „ Oběd“ n. v. Zdeněk Kropáček, W. Reuther, 29.8.2001

 • SNÍDANĚ, III

  Z náhoří doprava k J hraně. Mírně vpravo stěnou n. v. Zdeněk Kropáček, Ruth Mitzscherlich, W. Reuther, Egon Merke, 29.8.2001

 • POLÉVKOVÝ KAŠPÁREK, III

  Vlevo ze stěny soutěsky postavením na vrchol. Sascha Lämmel, Michael Bellmann, 5.4.2003