Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • JIŽNÍ HRANA, VIIc

  Stěnou při J oblé hraně přes 2 kruhy přímo na vrchol. Autoři neznámí

 • PÁNVIČKA, VIIa

  Středem JZ stěny přes kruh přímo na vrchol. Vladimír Hájek, J. Hájková, 25.4.2011

 • SEVERNÍ CESTA, VI

  Vlevo v S stěně podél vhloubení šikmo doprava na balkónek a vzepřením na vrchol. Vladislav Nehasil, 5.11.2006

 • ZÁPADNÍ CESTA, II

  Od Z komínem na blok, vlevo na kazatelnu a podél spáry na vrchol. Autoři neznámí

 • ŠIKMINA, III

  Vlevo od „Staré cesty“ ukloněnou stěnou mírně šikmo vlevo na vrchol. Autoři neznámí

 • STARÁ CESTA, I

  Položenou V stěnou na vrchol. Autoři neznámí