Lokace: Mapy.cz

POUSTEVŇÁTKO
POUSTEVŇÁTKO
POUSTEVŇÁTKO topo

Cesty na této skále

 • MLADÁ CESTA, I

  Od náhorní V hrany traverz vlevo do žlabu a jím n. v.

 • JIHOVÝCHODNÍ CESTA, III

  Ve středu JV stěny spárou, žlabem, výše „Mladou cestou“ n. v. Jiří Holpuch, Zuzana Nehasilová, 5.1.2023

 • JIŽNÍ ZÁŘEZ, II

  Z police na J straně šikmo vlevo k zářezu, jím a přes police n. v. Jiří Holpuch, Zuzana Nehasilová, 5.11.2023

 • ASKETA, V

  Jemným sokolíkem v Z údolní stěně na balkón a „Jižním zářezem“ n. v. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 8.1.2024

 • EREMITA, V

  Sokolem v S údolní stěně vzhůru na římsu a vpravo na balkón a „Jižním zářezem“ n. v. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 8.1.2024

 • SEVERNÍ CESTA, IV

  Z náhorní strany doprava a spárou na kazatelnu. Břichem n. v. Jiří Holpuch, Zuzana Nehasilová, 5.11.2023

 • NÁHORNÍ CESTA, VI

  Z náhorní strany stěnou šikmo vlevo ke hraně a při ní n. v. Vladislav Nehasil, Jiří Holpuch, Zuzana Nehasilová, 5.11.2023