Lokace: Mapy.cz

BIVAKOVÁ STĚNA
BIVAKOVÁ STĚNA
BIVAKOVÁ STĚNA
BIVAKOVÁ STĚNA
BIVAKOVÁ STĚNA topo

Cesty na této skále

  • NA EX, VIIIa

    Středem údolní stěny přes kruh ke 2. kruhu a stěnou šikmo vlevo na vrchol ke slaňovacímu kruhu. Pavel Henke, Erich Melzer, 22.10.1999

  • DO DNA, VIIIa

    Stěnou vlevo od cesty „Na ex“ přes 2 kruhy do spáry a tou n. t. Pavel Henke, Erich Melzer, 22.10.1999

  • DO DNA - VARIANTA, VIIIa

    Nástup vpravo od cesty „Do dna“ stěnou šikmo doprava po římse k 1. kruhu cesty „Do dna“. Tou n. t. Pavel Henke, Erich Melzer, 22.10.1999