Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • STARÁ CESTA, III

    Z náhorní strany šikmou stěnou doleva a zarostlou (Z) stěnou na vrchol. Vladislav Nehasil, 14.10.1997

  • VÝCHODNÍ HRANA, IV

    Z náhorní strany šikmo vpravo na V hranu a tou na vrchol. Vladislav Nehasil, 14.10.1997

  • NÁHORNÍ STĚNA, VI

    Šikmou náhorní stěnou přímo do vhloubení a jím na vrchol. Vladislav Nehasil, 20.8.2012