Lokace: Mapy.cz

Sokoli hrad

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Sestup z masívu, traverz vlevo překrok a V hranou na vrchol. Rudolf Kobach, H. Thierschamn, 24.6.1928

 • JIŽNÍ KOMÍN, III

  Jako „Severní komín“ sestup do náhoří. Doleva a u malé břízy komínem sestup na polici. Po ní traverz vlevo a komínem v J stěně na vrchol. Zdeněk Hubka, 8.10.1971

 • SEVERNÍ KOMÍN, I

  Z masívu posledním levým komínem sestup do náhoří. Tam úplně vpravo komínem, výše vlevo na vrchol. Paul Richter, 17.7.1971

 • NÁHORNÍ CESTA, I

  Jako „Severní komín“ do náhoří. Z tohoto komína žlabem a stěnou na vrchol. Roland Richter, 17.7.1971

 • LEVÁ HORSKÁ CESTA, 1/II

  Vlevo v masívu sestup po stupních stěnou dolů na skalnatý hrot, skokem na pilíř a stěnou vlevo od V hrany na vrchol. Michael Bellmann, 19.7.1998

 • ÚDOLNÍ KOMÍN, V

  Cesta z terasy na J straně. Od J úpatí spárou a komínem na balkón. Jako Jižní komín na vrchol. Peter Augst, Ulrich Augst, 26.4.1975

 • JIŽNÍ STĚNA, VIIa

  Cesta z terasy na J straně. Jako „Údolní komín“ několik metrů vzhůru, traverz doleva ke kruhu. (Postavením) stěnou nejprve vlevo, pak šikmo vpravo ke krátké spáře, tou na polici vpravo od „Jižního komína“. Převislou stupňovitou stěnou a vpravo vzhůru na skalní hlavu (uschlá borovice). Vlevo od V hrany stěnou na vrchol. Franz Menzel, M. Titz, T. Titz, 5.9.1987

 • DÁREK K NAROZENINÁM, VIIIa, (VIIIc)

  Cesta z terasy na J straně. 5m vpravo od „Obrovské stěny“ stěnou s převislým nástupem přes 1. a 2. kruh. Stavěním, stěnou přímo nebo vlevo na terasu a „Sněhovou hranou“ na vrchol. Jürgen Höfer, Carsten Höfer, 28.08.2004

 • OBROVSKÁ STĚNA, VIIIc

  Cesta z terasy na J straně. V pravé části J stěny převislou stěnou šikmo vlevo přes 2 kruhy, dále k3. kruhu. Žlabem a komínem na terasu. Vpravo od nástupu „Sněhová hrana“ stěnou a na tření přes 4. kruh na vrchol. Jürgen Höfer, Manfred Vogel, 20.4.1997

 • ŽLUTÁ SPÁRA, VI

  Cesta z terasy na J straně. Vlevo v J stěně výraznou spárou (kruh) na balkón a koutovou spárou na vrchol. Franz Menzel, Herbert Rudolf, 15.3.1975

 • ÚDOLNÍ CESTA, VIIa

  Cesta z terasy na J straně. Jako „Žlutá spára“ asi 5m vzhůru na polici, traverz vlevo ke kruhu. Stěnou asi 4m později traverz vlevo a stěnou ke 2. kruhu. Vlevo ve žlabu stavěním a spárou na terasu. Jako „Jižní komín“ na vrchol. Franz Menzel, Herbert Rudolf, G. Grünberg, 25.5.1975

 • SNĚHOVÁ HRANA, VIIIa

  Cesta z terasy na J straně. Asi 2m vpravo od „Žluté spáry“ stěnou na polici (1. kruh „Údolní cesty“). Stěnou u hrany přes 2 kruhy na terasu. Vpravo od koutové spáry cesty „Žlutá spára“ stěnou přes kruh na vrchol. Manfred Vogel, E. Kühne, Steffan Vogel, 18.8.1996

 • DLOUHÁ DŘINA, V

  Cesta z terasy na J straně. Z police v J stěně traverz vlevo na polici, která prochází SZ stěnou. Asi 6m vlevo od komína „Severozápadní cesty“ žlabem a stěnou po stupních šikmo vpravo ke kruhu. (Stavěním), spárou a sokolíkovým komínem na terasu. Jako „Severozápadní cesta“ na vrchol. Franz Menzel, H. Heimlich, Herbert Rudolf, 28.8.1976

 • CESTA SOKOLŮ, VIIIa

  Cesta z údolní strany. Na S straně, vlevo od koutu „Severozápadní cesty“ stěnou přes 3 kruhy a sokolíkovou spárou na polici (kruh cesty „Dlouhá dřina“). Touto spárou na terasu. Vlevo sokolíkovou spárou přes 5. kruh, výše žlabem na vrchol. Manfred Vogel, Steffan Vogel, Falk Anderssohn, 27.10.1996

 • KÁNÍ CESTA, V

  Cesta z údolní strany. Úplně vlevo v SZ stěně stupňovitým koutem na zarostlou polici. Asi 8m doprava a spárou až na konec (hodiny). Traverz vlevo a komínem na polici. Doprava k nástupovému komínu „Severozápadní cesty“, tím na vrchol. Franz Menzel, Herbert Rudolf, 11.4.1976

 • OSAMĚLÁ CESTA, , III

  Cesta z údolní strany. Jako „Kání cesta“ na zarostlou polici. Komínem mezi samotnou hlavou a touto věží vzhůru, později přelézt doprava do komína a jím až k uzavření. Vpravo přes travnatou lávku a jako „Severní komín“ na vrchol. Franz Menzel, 5.9.1976

 • SEVERNÍ STĚNA, VI

  Cesta z údolní strany. Jako „Kání cesta“ na zarostlou polici. Vpravo na S straně spárou na polici. Doleva a spárou až na konec (kruh). Traverz doleva a spárou na zarostlou polici. Vpravo spárou krátce vzhůru a vlevo ke spáře. Tou a stěnou na vrchol. Franz Menzel, S. Seifert, 11.6.1977

 • SEVEROZÁPADNÍ CESTA, V

  Cesta z údolní strany. Koutem vlevo od čísla 38 v SZ stěně na plošinu. Vpravo stěnou a komínem na římsu. Doprava a spárou, pak komínem na balkón. Vlevo komínem na vrchol. Franz Menzel, H. Heimlich, 26.4.1975