Lokace: Mapy.cz

TOKÁŇSKÁ SKŘÍŇ
TOKÁŇSKÁ SKŘÍŇ topo

Cesty na této skále

 • MECHOVÝ ŽLAB, VIIa

  Od SV na balkón a trhlinou ke kruhu. Žlabem a vpravo stěnou na vrchol. Vlastislav Hrkal , Milan Stárek, Tomáš Chochola, Pavel Šedý, 24.5.1990

 • VZNÁŠENÍ UKLIDŇUJE, VIIa, RP VIIc

  Od V hrany šikmo vpravo, výše přímo na tření hladkou stěnou na vrchol. (Při prvovýstupu použito jištění schwebe). Steffen Konkol, 27.8.2000

 • ŠPERHÁK, VIIIb

  Při levé náhorní hraně přes kruh na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 14.10.2002

 • PRÁZDNÝ REGÁLY, RP IXa

  V pravé části Z stěny přes římsy přímo BH na vrchol. Pavel Henke a Tomáš Sobotka, 23.7.2022

 • TOKÁŇSKÝ COVIĎ - 19, VIIIb

  V údolní stěně zprava ke kruhu, traverz vlevo převisem ke 2. kruhu, vpravo hranou na vrchol. Stanislav Feigl ml., Aleš Kohák, 28.3.2020

 • MECHOVÝ ŽLAB - PŘÍMÁ VARIANTA, VIIb

  Přímo přes převis na balkón a cestou „Mechový žlab“ na vrchol. Pavel Henke, 2.10.2001