Lokace: Mapy.cz

Dřevoklobása, VIIIa – Pavel Henke

Cesty na této skále

  • DŘEVOKLOBÁSA, VIIIa

    Uprostřed údolní stěny sokolem přes kruh do římsy. Traverz vpravo a spárou přes 2. kruh na vrchol. Pavel Henke, 26.7.2018

  • NÁHORNÍ ŽLÁEK, VIIa

    Vlevo na J straně, stěnou ke žlábku a jím n. v. Vladislav Nehasil, Jiří Holpuch, David Nehasil, Jan Nádvorník, Milan Šafařík, Petr Štěpán, 13.9.20223

  • ÚDOLNÍ KOMÍN, IV

    Vlevo na S straně, vpravo od velkého koutu, stěnou ke komínu a jím, výše podél vhloubení n. v. Milan Šafařík, Vladislav Nehasil, Jiří Holpuch, David Nehasil, Petr Štěpán, Jan Nádvorník, 13.9.2022