Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • STARÁ CESTA, , I

    Vpravo v náhorní stěně vhloubením na balkón, po šikmé lávce k Z hraně a při ní na vrchol. Albrecht Kittler, C. Zippe, 13.6.1998

  • OLOVĚNÁ MRAČNA, V

    Oblou V hranou (hodiny) na balkón „Staré cesty" (kterou křížíme), výše zprava na V hranu a tou na vrchol. Vladislav Nehasil, 10.03.2012

  • ŽABÍ HRANA, VIIa

    Z stěnou (hodiny), výše oblou hranou na vrchol. Vladislav Nehasil, 7.4.2012