Lokace: Mapy.cz

DEŠTIVÁ PLACKA
DEŠTIVÁ PLACKA
DEŠTIVÁ PLACKA topo

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Vpravo v náhorní stěně vhloubením na balkón, po šikmé lávce k Z hraně a při ní na vrchol. Albrecht Kittler, C. Zippe, 13.6.1998

 • KONEC KOMUNISTŮ V ČECHÁCH, Xa

  Uprostřed náhorní stěny přímo přes BH n. v. Tomáš Sobotka, Anežka Sobotková, Tomáš Sobotka ml., Tomáš Dopita, Pavel Henke, 10.10.2021

 • ŽABÍ HRANA, VIIa

  Z stěnou (hodiny), výše oblou hranou na vrchol. Vladislav Nehasil, 7.4.2012

 • VERTIKÁLNÍ SRÁŽKY, VIIa

  V pravé části údolní stěny sokolem a stěnou přes BH na vrchol. Pavel Bechyně x Pavel Henke, 5.10.2021

 • POVRCHOVÉ NAPĚTÍ, VIIIb

  Středem údolní S stěny přes 2BH na vrchol. Pavel Henke x Pavel Bechyně, 5.10.2021

 • OLOVĚNÁ MRAČNA, V

  Oblou V hranou (hodiny) na balkón „Staré cesty" (kterou křížíme), výše zprava na V hranu a tou na vrchol. Vladislav Nehasil, 10.03.2012