Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • PRVNÍ AUDIENCE, VIIa

  Ve středu J stěny sokolíkem traverz vlevo přes převis a spárou ke kruhu. Krátce vpravo, komínem a žlabem přímo na vrchol. Zdeněk Kropáček, Beatrice Kropáčková, 15.6.1985

 • DRUHÁ AUDIENCE - VARIANTA, VI

  Od V hrany traverz vlevo přes kruh do komína cesty „První audience“. Tou vzhůru a vlevo žlabem na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, Beatrice Kropáčková, 2.7.1987

 • KORUNOVAČNÍ KLENOTY, VIIIc

  Středem SZ stěny přes 2 kruhy na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, Martin Štěrba, 11.10.2002

 • KRÁLOVSKÁ GARDA, VIIa

  V SZ stěně spárou přes 2 kruhy, výše stěnou vpravo na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, Beatrice Kropáčková, 2.7.1987

 • NA KOBEREČKU, VIIb

  Úplně vlevo v J stěně málo zdrsněnou stěnou k výklenku (vlevo kruh). Vlevo stavěním do převislého žlabu, tím a stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 2.7.1987

 • NÁSLEDNÍK TRŮNU, VIIIa

  Vpravo v J stěně přímo stěnou ke kruhu cesty „Druhá audience – varianta“ a stěnou přímo přes 2. kruh na vrchol. Torsten Kieschnick, Karl-Christian Mlasowsky, Christian Mlasowsky, Vera Wobad, 11.9.1999

 • NÁVRAT K MONARCHII, VIIc

  Stavěním na náhorní hranu a tou přes kruh přímo na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, Magda Benešová, 22.8.1992

 • PŘESKOK, 1

  Z masivu přeskok a dolez cestou „První audience“. Jan Paul, D. Nehasil, V. Nehasil, 23.11.2003